Statsbudsjettet Nordland

Oppsummert

I dag presenteres statsbudsjettet. Her samler vi alle saker som er relevante for Nordland.

 • Fiskere må betale full CO2-avgift

  Regjeringen vil innføre full CO2-avgift for fiskeflåten fra 1.januar 2020. I starten vil det bli gitt en kompenasasjon, som da vil være på 1,06 kroner per liter. Det er ikke tenkt at refusjonsordningen skal være en varig løsning, men at den skal fases ut etterhvert. Neste år er det satt av 255 millioner kroner til dette.

  Fiskebåt utenfor Andøya
  Foto: Knut Troim/Unsplash
 • Ønsket seg mer veipenger

  Regjeringens statsbudsjettet innebærer fortsatt fullt trøkk på utbyggingen av E6 på Helgeland. Regionvegsjef Turid Stubø Johnsen skulle imidlertid gjerne hatt mer penger til å ta igjen det store behovet for vedlikehold på dagens veger. – Vi har mange riksveger der bæreevnen er kritisk.

  Spesielle lysforhold i 60-sonen på riksveien på Grytting i Hadsel kommune.
  Foto: Bente Pleym Urholt
 • Vil kutte bompenger i Ofoten

  I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen bevilget cirka 160 millioner kroner til bompengereduserende tiltak på E6 Hålogalandsbrua i Narvik. Pengene kan enten gå til takstreduksjon over brua eller til fjerning av bommen på omkjøringsveien, sier stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp).

  Hålogalandsbrua
  Foto: Ole Dalen / NRK