Hopp til innhold

6 ting Emma (17) lurer på om statsbudsjettet

Syns du statsbudsjettet er forvirrende? Da er du ikke alene.

Emma Teian fra Fauske.

Emma Teian fra Fauske er med i ungdomsrådet i kommunen.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr/ NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Jeg vet ikke om det er fordi jeg er så ung, men jeg forstår ikke så mye av det.

Emma Teian (17) sitter i ungdomsrådet i Fauske kommune.

Kommunen er på Robek-lista og er en av kommunene som fikk minst i «frie midler» av staten.

– Jeg lurer på hvorfor vi på Fauske får mye mindre penger enn andre som har så mye mer? Den logikken skjønner jeg ikke.

Emma Teian.

Emma Teian sammen med ordfører i Fauske, Marlen Rendall Berg (Sp).

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr /NRK

Hva er et statsbudsjett?

Mange er nok redde for å spørre om dette: men hva er egentlig statsbudsjettet?

Statsbudsjettet er en oversikt over Norges forventede utgifter og inntekter for ett år. Statsbudsjettet som nå er foreslått, er for 2022.

Inntekter: Oljefondet, skatter og avgifter.

Utgifter: Helseytelser, skole, barnehage osv.

Det er regjeringen som foreslår statsbudsjettet. Men forslaget må ha støtte fra et flertall i Stortinget for å bli vedtatt.

Det er dermed fortsatt bare et forslag til statsbudsjett.

Hva er «frie midler»?

Kommuner og fylkeskommuner får penger fra staten. En av postene som mange gleder seg til hvert år, er «frie midler».

Frie midler består av skattepenger og rammetilskudd. Det vil si penger som ikke er «øremerket».

Penger som kan brukes på tjenester og ytelser som ikke er lovpålagte.

Morsomme ting som kunst, dans, sport, festival.

Men Fauske kommune må bruke mesteparten av sine «frie midler» på å betale ned gjeld. Det gjør at Emma og vennene hennes ikke får penger til å sette opp et teaterstykke.

I snitt får kommunene i Nordland en vekst i frie inntekter på 1,2 prosent for neste år. (Det gjelder også i Troms og Finnmark.)

Det er dårligere enn gjennomsnittet som ligger på 1,5 prosent økning.

Det gjør at kommunene i Nord-Norge er de i landet som i snitt får minst å rutte med.

Hvorfor får noen kommuner mer penger enn andre?

NRK forklarer

Hvorfor får noen kommuner mer penger?

Hvorfor får noen kommuner mer penger?

Mens noen kommuner har mange eldre, har andre kommuner baby-boom. Ulike behov for tjenester i kommunene gjør at kommunene får ulike summer fra staten.

Hvorfor får noen kommuner mer penger?

«Inntektssystemet» skal sikre at pengene blir riktig fordelt. Slik at kommunene skal kunne tilby like gode tjenester.

Hvorfor får noen kommuner mer penger?

Det er et komplisert regnestykke, der ulike hoder gir ulike summer. Også faktorer som geografi spiller inn. Eksempler på det er: Spredt bebyggelse og avstand til tjenester. 

Hvorfor får noen kommuner mer penger?

Kommuner som tjener mye på skatteinntekter, blir nødt til å dele med kommuner som tjener mindre.

Hvorfor får noen kommuner mer penger?

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. 

Rune Bye, Avdelingsdirektør i KS, mener det i all hovedsak handler om folk. Vi er for få. Og vi blir stadig færre i nord.

Kommunene får nemlig inntekter fra staten basert på innbyggertall.

– Kommunene som faller i folketall, får da generelt svakere utvikling i inntektene enn gjennomsnittet, forklarer han.

Befolkningsveksten i Nordland er dårligere enn gjennomsnittet i landet.

Men det er også andre faktorer som spiller inn på hvor mye kommunene får: Alder på de som bor der, helse og geografi.

– For Nordland sin del er det nok aldersstrukturen, at det ikke fødes nok barn, som er årsaken.

Hvor mye kan den nye regjeringen endre på statsbudsjettet?

Emma håper Fauske skal få litt mer penger når Ap og Sp skal ta over førersetet.

Men hun er usikker på hvor mye den nye regjeringen rekker å endre på statsbudsjettet.

– Hvor mye kan Støre og dem endre på budsjettet som Solberg-regjeringen har lagt frem? De har jo brukt lang tid på å lage det i utgangspunktet, vil de rekke å endre noe?

Ifølge politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve, er mesteparten av postene på budsjettet allerede faste.

Det vil si at det ikke vil komme så store endringer.

Men noe vil likevel endres. Og kommunene kan få litt mer tilskudd. Kanskje også Fauske.

Emma Teian (17).

Emma Teian håper Fauske kommune vil få mer penger over statsbudsjettet med ny regjering på plass.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr/ NRK

Vil studiestøtten gå opp?

– Jeg syns studenter skal få mer penger. Så det lurer jeg på, er det noen endringer i studiestøtten?

Det er ingen økning i studiestøtten i årets budsjettforslag.

Men regjeringen hadde det på statsbudsjettet for 2020. Da fikk studentene 11 måneder med rett til studiestøtte. En ekstra måned.

Det er ingen endringer i studiestøtten siden da.

Blir det billigere å kjøre bensinbil?

Det er tre måneder til Emma skal ta lappen. Der hun bor, er hun avhengig av bil. Og bensinprisene er noe som opptar mange av hennes jevnaldrende.

– Det er forskjell på oss som bor i Fauske og dem som bor i Oslo. Vi må jo kjøre flere timer for å komme til sivilisasjonen, spøker Emma.

Men i forslaget til statsbudsjettet blir det dyrere med bensin. CO₂-avgiften øker med 28 prosent. Med prisstigning blir det nesten 30 prosent. Det er lansert som et klimatiltak.

Men hva vil det si i praksis?

Ifølge NAF, vil 50 liter på tanken koste 25 kr ekstra. Hvis du kjører 20.000 km i året, blir det rundt 1000 kroner dyrere.