Hopp til innhold

Regjeringen innrømmer budsjettglipp: – Bevilget feil sum til riktig bru

I budsjettforliket ble det bevilget 42 millioner kroner til Strømmen bru i Finnmark. Det er nøyaktig den samme summen som Vegvesenet har bedt om til første byggetrinn av ny Strømmen bru i Sørfold.

Strømmen bru i Sør-Varanger

FLASKEHALS: Strømmen bru i Sør-Varanger er en smal flaskehals og har kun ett kjørefelt hvis det kommer større kjøretøy. Strekningen ved brua utgjør en trafikksikkerhetsrisiko, ifølge Statens vegvesen.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

To bruer med samme navn har skapt full forvirring om hvem som skal få penger i statsbudsjettet.

I budsjettforliket mellom Fremskrittspartiet og de tre regjeringspartiene ble det bevilget 42 millioner kroner til Strømmen bru.

Ifølge Vegvesenets handlingsplan for perioden 2018-2023 er det bare én Strømmen bru som er prioritert. Det er en Strømmen bru i Sørfold i Nordland.

Og bevilgningen de legger opp til er 42 millioner kroner.

Dagen etter budsjettforliket er i havn, stiller Frp-ere i Finnmark opp i lokalavisene og jubler over at Strømmen bru i Sør-Varanger i Finnmark har fått 42 millioner kroner.

Men var det riktig?

Statens vegvesen uttalte til iFinnmark at feil bru hadde fått pengene.

– Her frykter vi at det har oppstått en misforståelse og en navneforveksling, sa Knut Åsmund Hågensen i Statens vegvesen til avisen.

Riktig bru ...

Det fikk Fremskrittspartiet i Finnmark til å se rødt.

– Det er ikke vi som har misforstått. Det er ikke Statens vegvesen som skal forsøke å forklare hva Stortinget har forhandlet om. De har ikke vært en del av forhandlingene, tordnet Bengt Rune Strifeldt.

Bengt Rune Strifeldt

– Vi stusset da Statens vegvesen gikk ut og sådde tvil om hvilken bru det var snakk om. Det var greit å få bekreftet at det var Strømmen bru i Sør-Varanger, for det var den brua vi forhandlet om, sier Bengt Rune Strifeldt.

Foto: Presse

Etter at flere medier skrev om forvirringen rykket samferdselsminister Knut Arild Hareide ut for å oppklare brukaoset.

– Jeg forstår at det har vært litt forvirring i denne saken, men jeg er innforstått med at det er Kirkenes som skal prioriteres, sa han til NRK.

Men selv om det altså er Strømmen bru i Finnmark Fremskrittspartiet har forhandlet om, er det fortsatt noe som skurrer.

... men var det riktig sum?

For hvordan kunne det ha seg at tilskuddet på 42 millioner kroner, er nøyaktig den samme summen som Vegvesenet har bedt om til første byggetrinn av ny Strømmen bru i Nordland.

Og denne E6-brua haster det å få gjort noe med, ifølge Vegvesenet.

Den 15 meter lange brua i Nordland ble bygd under andre verdenskrig. Gjennom årenes løp har brua seget.

Strømmen bru i Nordland.

Strømmen bru i Sørfold er 15 meter lang og ligger på en sjøfylling ved Straumen tettsted. Brua siger og har skader på konstruksjonen, ifølge Vegvesenet.

Foto: Statens vegvesen

Skadene på konstruksjonen er såpass omfattende at bæreevnen svekkes – dersom den ikke blir reparert.

Derfor har Vegvesenet foreslått å bygge en helt ny bru. Sørfold kommune har vedtatt reguleringsplan. Ny bru er ferdig planlagt og prosjektert.

Totalkostnaden for en helt ny bru her, er ifølge Vegvesenet anslått til 75 millioner kroner.

Ifølge budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF er totalkostnaden for Strømmen bru i Sør-Varanger også på 75 millioner kroner:

Enighet om statsbudsjettet 2021
Strømmen bru

I budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF bevilges det 42 millioner til ny Strømmen bru i 2021. Og at den totale summen er 75 millioner kroner.

Foto: Faksimile

Hvor kommer den summen fra?

Statens vegvesen har per dags dato ikke gjort noen detaljplanlegging og prosjektering av Strømmen bru i Finnmark.

Det eneste som finnes er en fem år gammel utredning som sier hvor mye en ny E6 mellom Høybuktmoen og Kirkenes vil koste, og hvor Strømmen bru inngår.

Da ble kostnadene beregnet til 590 millioner kroner for hele strekningen.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) sier til NRK at Fremskrittspartiet i forhandlingene ikke ba om en spesifikk sum.

Bil som kjører over Strømmen bru i Sør-Varanger.

Strømmen bru over Langfjorden binder Kirkenes sammen med resten av fylket. Brua har to 90-gradersvinger, og det er jevnlig trafikkuhell her.

Foto: KRISTINA KALININA / nrk

– Vi ba om prosjekteringsmidler. I forhandlingene kommer det noen tabeller med summer. Men de henger man seg ikke så mye opp i. De bakenforliggende tallene har vi ikke behov for i forhandlingene, sier Strifeldt til NRK.

– Hvor kommer summen på 42 millioner inn?

– Det kan jeg ikke svare på. Det får eventuelt Samferdselsdepartementet svare på. Men jeg stoler på at embetsverket har rimelig kontroll. Summen er nok ikke tilfeldig.

Han mener imidlertid at summen er uvesentlig.

– Strømmen bru en trafikkfarlig flaskehals som har havnet i skyggenes dal. Der har den havnet fordi man ikke har klart å bli enige om hva som skal inngå i denne veipakken. Vi sørger nå for oppstartsmidler kjapt når Nasjonal Transportplan rulles ut til våren, sier Bengt Rune Strifeldt.

– En spesiell situasjon

Terje Hansen i Frp lokalt kaller forvirringen som har oppstått for «spesiell».

Terje Hansen, Frp

– Det var Sør-Varanger Frp som spilte inn Strømmen bru til moderpartiet. Vi er utrolig takknemlig for pengene, sier Terje Hansen.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

– I utgangspunktet må det ha vært dårlig kommunikasjon mellom departementet og Statens vegvesen. Men nå er det jo sånn at det er politiske myndigheter som bestemmer. Departementet har nå fått i oppgave med å legge til rette en ny Strømmen bru i Sør-Varanger i dette statsbudsjettet. Dersom Vegvesenet trenger penger til en annen Strømmen bru, så får de finne dem et annet sted, sier Terje Hansen.

– En misforståelse

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet var ikke selv tilstede i budsjettforhandlingene, men innrømmer på vegne av regjeringen at bru-klusset beror på en misforståelse.

Ingelin Noresjø

– Det ble antatt og forutsatt blant dem som forhandlet at summen på 42 millioner, gjaldt Strømmen bru i Kirkenes, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF).

Foto: Susanne Forsland / Nordland fylkeskommune

I forkant av budsjettarbeidet hadde Statens vegvesen spilt inn hvilke byggeprosjekt som er klare, og hvor mye penger man behøver.

Men ifølge Noresjø hadde ikke Vegvesenet spesifisert hvilken Strømmen bru de ba om penger til.

– Uten den nærmere spesifiseringen, vil erfarne samferdselspolitikere tenke at dette er Strømmen bru i Kirkenes. Og dermed lagt til grunn at det var brua i Finnmark.

– Er det altså Vegvesenet som er årsaken til bru-rotet?

– Jeg skylder ikke på Statens vegvesen. Det er uansett vårt ansvar å formidle rett strekning til de som forhandler. Veier og bruer kan hete det samme. Det lærer oss at vi må spesifisere når flere bruer har samme navn, sier Noresjø.

Hun medgir at summen på 42 millioner i 2021 er et høyt beløp, all den tid det er snakk om planleggingsmidler.

– Hele summen skal ikke brukes til planlegging, det blir et høyt beløp. Men alt skal gå til Kirkenes.

Plaster på såret til Nordland

Da vegvesenet protesterte, ble Samferdselsdepartementet klar over at summen Frp hadde forhandlet fram, egentlig tilhørte brua i Nordland.

Det har de nå funnet en løsning på, ifølge Noresjø.

– Etter at vi ble klar over misforståelsen, ønsker vi å finne en løsning for Strømmen bru i Nordland også. Denne brua har et stort behov for oppgradering, sier hun.

I løpet av 2021 vil vi be Statens vegvesen om å prioritere midler.

– Det betyr at det er to Strømmen bru som tilsammen vil få en utbedring i løpet av 2021. Det er en gladnyhet, særlig for dem som bruker brua i Sørfold, sier statssekretær Ingelin Noresjø.

Det gikk i ball da regjeringspartiene og Fremskrittspartiet skulle forhandle om penger til Strømmen bru. For var det brua i Finnmark eller i Nordland som hadde fått penger?