Hopp til innhold

Minst 50 ansatte mister jobben i Brønnøysundregistrene – tillitsvalgt skylder på regjeringen

Ansatte i Brønnøysundregistrene reagerte med vantro da de fikk sjokkbeskjeden om at flere kommer til å miste jobben.

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene befinner seg i en alvorlig økonomisk situasjon, sier direktør Lars Peder Brekk. De to neste årene kommer mellom 50 og 60 ansatte i Brønnøysundregistrene til å miste jobben.

Foto: Wikipedia commons

– Dette føyer seg inn i rekken over hva denne regjeringen har klart å gjøre. Helgeland er nok en gang utsatt. Med en sånn nedbemanning vil selvsagt servicenivået gå ned og saksbehandlingstiden opp, sier tillitsvalgt Kjetil Mathisen i Norges Tjenestemannslag (NTL).

Fredag fikk han og de andre ansatte i Brønnøysundregistrene svært dårlige nyheter.

Direktør Lars Peder Brekk sa til de ansatte at flere kommer til å miste jobben. Ifølge Klassekampen skal det være snakk om 50–60 jobber over en to års periode.

Det tilsvarer 13 prosent av alle de ansatte.

– Nyheten ble selvfølgelig møtt med sjokk og vantro for mange. Man går inn i helgen og påfølgende høstferie med en stor usikkerhet, sier Mathisen.

Brønnøysundregistrene, som er direkte underlagt Nærings- og handelsdepartementet, har som formål å utvikle og drifte digitale registre.

– Tror digitalisering er gratis

Direktør Lars Peder Brekk sier til Klassekampen at Brønnøysundregistrene befinner seg i en alvorlig økonomisk situasjon. Han vil ikke selv gå i detalj på hvor mange som kommer til å miste jobben.

– Vi har presentert en skisse over mulige utfall, men vi må avvente statsbudsjettet på mandag før vi kan si noe endelig, sier han til avisa.

Lars Peder Brekk har ikke besvart NRKs henvendelser, lørdag.

NTL-leder Mathisen skylder fullt og helt på regjeringen, som han mener de siste fem årene har kuttet 20 millioner kroner i etaten.

Samtidig har registrene gjennomgått store forandringer for å gjøre ting lettere for kundene sine, næringslivet.

– De tror jo tydeligvis digitalisering er gratis. Vår digitalisering er ikke bare effektivisering for egen virksomhet. Hovedsakelig tas gevinstene ut i næringslivet på grunn av forenklingen i våre tjenester.

I tillegg til strammere økonomiske rammer, vil etaten om få år flytte inn i nye lokaler. Det betyr dyrere leie og større utgifter.

– Fra 2021 er det den største utgiftsposten. Ostehøvelkuttene har gjort at vi ikke er i stand til å ta denne uten kutt i antall ansatte.

– Tapper distriktene for arbeidsplasser

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) gikk hardt ut mot regjeringen da den i fjor ville legge Altinn under tjenesten Difi i Oslo.

Siv Mossleth

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) mener det som skjer med Brønnøysundregistrene er nok et eksempel på at regjeringen svekker distriktene.

Foto: Maria E. Trondsen / Saltenposten

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) beroliget da de ansatte ved 17 ganger å gjenta at jobbene til Altinn kom til å bli i Brønnøysund.

Til tross for at ingen arbeidsplasser ble flyttet vekk fra Brønnøysund den gang, ser det nå ut til at byen mister en god del jobber allikevel.

– Brikke etter brikke som legges av regjeringen ser vi svekker distriktene. I Nordland ser vi det i Sandnessjøen, Nesna og nå også i Brønnøysund, sier Mossleth

– Denne utviklingen har vi i Senterpartiet advart veldig mot. Vi ser at regjeringen tapper distriktene for viktige arbeidsplasser. Det ser nå ut til at flyttingen av Altinn hadde en mye større innvirkning enn det regjeringen sa i fjor, mener stortingsrepresentanten.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Magnus Thue (H) sier de over tid har hatt dialog med Brønnøysundregistrene. Både om økt husleie i nytt bygg fra 2021, og økte forvaltningskostnader.

– Brønnøysundregistrene har vært kjent med at disse kostnadene må dekkes innenfor etatens gjeldende budsjettramme. De tar nå grep på kostnadssiden for å få dette til, sier Thue.

Han understreker også at økningene i kostnader ikke har noe å gjøre med overføringen av Altinn fra Brønnøysundregistrene til Digitaliseringsdirektoratet fra 1. januar 2020.

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøker Brønnøysundregistrene 14. oktober for å diskutere hvordan de planlegger å håndtere den aktuelle situasjonen.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Thue sier at departementet vil ha fortløpende dialog med etaten om mulige nye oppgaver og satsinger framover.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal besøke Brønnøysundregistrene 14. oktober.