Ber kommunene bruke koronamilliarder på skolene

Norske kommuner får milliarder i koronastøtte til våren. Utdanningsforbundet mener pengene bør settes av til elever og lærere som sliter, men flere kommuner setter pengene i fond.

Stokmarknes skole

Ordfører Lena Arntzen (H) mener det er vanskelig å vite hvor det blir behov for koronamillionene.

Foto: Hadsel kommune

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronapandemien har gitt norske kommuner store ekstrautgifter i år.

Milliarder har flydd ut, men kommunesektoren har også fått over 20 milliarder fra staten til å dekke tapene.

Til neste år står friske koronamilliarder og venter på kommune. Den første halvdelen av 2021 skal det fordeles 8,6 milliarder.

Anita Karlsen

Anita Karlsen er leder i Utdanningsforbundet i Nordland.

Foto: Utdanningsforbundet

Nå ber Utdanningsforbundet kommunene om å benytte muligheten til å gi skoler og barnehager forutsigbarhet.

– Det vi kunne tenkt oss er at de snakker med lederne om det er mulig å fordele disse pengene på en slik måte at det letter trykket og gjør løsningene man finner underveis mer forutsigbare, sier forbundsleder i Nordland, Anita Karlsen.

– Vikar for vikar for vikar

Hjemmeundervisning, bekymrede elever og begrensede åpningstider i barnehagene er noen eksempler på det koronapandemien har ført til.

Karlsen sier de også har sett andre konsekvenser i løpet av året.

– Vi har sett tilfeller der vi har hatt vikar for vikar for vikar inne, for å få driften til å gå opp.

– Vi har eksempler på at elever som trenger ekstra spesialundervisning ikke har fått det, eller at elever også har blitt sendt tidligere hjem. Dette fordi det ikke har vært vikarer å oppdrive.

Sparer pengene

Koronamilliardene til kommunene fordeles ut fra innbyggertall.

For vesterålskommunen Hadsel betyr det at de får 6,5 millioner kroner. De pengene går ikke inn i den daglige driften.

– Disse pengene gir først og fremst en trygghet for at vi har penger å sette inn dersom det blir behov og i den etaten det skulle bli behov, sier ordfører Lena Arntzen (H).

Kommunen står nå midt i et koronautbrudd. Før det hadde kommunen brukt 10 millioner kroner på korona uten større utbrudd.

Lena Arntzen

Hadsel-ordfører Lena Arntzen (H) sier de er avhengig av å ha pengene tilgjengelig.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Arntzen mener det er vanskelig å vite hvor det blir behov for pengene.

– Får vi et smitteutbrudd på et sykehjem er det der pengene vil gå. Får vi rød beredskap på skole må de settes inn der. Det er derfor vi ikke tar det med i budsjettet nå, men setter de av.

Hun er en av dem som er bekymret for det som venter under vinterfisket.

Da kommer flere tusen utenlandske arbeidere til Lofoten og Vesterålen for å delta under vinterfisket.

Med dem kommer det trolig også tilfeller av koronasmitte.

– Det er opprettet karantenehotell, men noen vil kanskje komme utenom. Vi vet ikke hva som venter oss over nyttår. Det er en bekymring. Da er det veldig godt å vite at vi har de pengene på bok, sier Arntzen.

Kan brukes på annet enn korona

Karlsen i Utdanningsforbundet har forståelse for at kommunene ønsker å sette litt av pengene. Men ikke alt.

– Det er det at de enten setter av veldig mye eller alt og så skal etterbetale utgifter. Jeg vet at lederne ikke er glad i å bruke penger de ikke har garantier for at de har.

Det er kommunaldepartementet som har ansvaret for de ekstra pengene som fordeles.

Nikolai Astrup

Kommunalminister Nikolai Astrup sier pengene skal gå til koronarelaterte utgifter, men at kommune kan bruke de til det de vil.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kommunalminister Nikolai Astrup sier kommunene kan bruke pengene som de vil dersom de ønsker det.

– Det ligger ingen føringer på bruken av disse midlene og det er ingen rapporteringsplikt, sier Astrup til NRK.

Han understreker at pengene er gitt for å håndtere utgifter knyttet til korona.

– Dersom det viser seg at kommunen får store utgifter knyttet til koronapandemien neste år, så er det jo disse pengene som skal kompensere for det. Da er det uheldig å ha brukt opp pengene på andre ting. Staten kommer ikke til å kompensere kommunen to ganger for de samme utgiftene.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 28.02.2021
1 940
Smittede/uke
95
Innlagte
622
Døde
318 722
Vaksinerte