Statsministeren lover søkbare midler til gods på båt mellom Bodø og Tromsø

Lastebileierne er glade for Solbergs båtgods-utspill, men mener det ikke er nok å åpne pengesekken om de ikke får en båt som er villig til å trafikkere ruta.

ernaibodø

Statsminister Erna Solberg kom i dag med lovnader om støtte til gods mellom Bodø og Troms med båt.

Foto: Ola Helness / NRK

Regjeringen lover at de skal sette av midler for å få godstransporten over på båt mellom Tromsø og Bodø. Det kommer som et ledd i veksten i næringslivet i nord. Og et kommende behov for effektive, miljøvennlige og forutsigbare transportløsninger.

– Det har vært et ønske om å få trafikken fra veg over på skip og også over på tog. Vi kommer til å legge inn en ordning i statsbudsjettet det går an å søke på. Den vil også omfatte tilrettelegging som må være i en havn, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

I en pressemelding fra Nordland Høyre går det frem at regjeringen forutsetter at havner, kommuner og fylkeskommuner vil bidra som planmyndighet med fysisk og økonomisk tilrettelegging.

Målet med tiltaket er å få ned lastebiltransporten på veiene.

– Disse tiltakene vil være betydelig bedre for miljøet, og det vil bidra til mer trygghet for alle som kjører på veiene i nord, sier Høyres ordførerkandidat i Bodø, Lars Vestnes (H).

Lastebileierne: – Fornøyde, men usikre

Rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund Frank Lauritz Jensen sier det i utgangspunktet er en gledens dag for lastebileierne. Likevel er han spent på hvordan det vil fungere i praksis.

Vi ser at økningen som skjer i godsmengden på norske veier er uforholdsmessig høy i forhold til veistandarden. Greier de å flytte noe av dette over på båt og bane, er ingen ting bedre enn det, sier Jensen.

Frank Lauritz Jensen, rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund

Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileier-Forbund sier det er gode nyheter at man åpner for båtgods mellom Bodø og Tromsø, men er likevel spent på gjennomføringen.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Han sier de lenge har jobbet med å få et alternativ oppe og gå. Han tror likevel ikke det nytter å komme med lovnader om støtte hvis de ikke får en båt til å gå ruta regelmessig.

Frem til i 2013 fraktet containerskipet «Tege» varer langs kysten av de tre Nordligste fylkene. Denne ble nedlagt fordi prosjektet var for kostnadskrevende.

– Det handler om pris, det handler om fremføringstid og det handler om regularitet. Det nytter ikke å bare bevilge penger til dette om vi ikke har en båt som kan trafikkere regelmessig. Da blir det bortkastede penger, sier han.

Fylkeskommunen: – Har ikke hørt noe om dette

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) sier de har forsøkt å få opp igjen en tilsvarende rute som tidligere, men at det ble stopp da regjeringen i revidert nasjonalbudsjett fjernet støtteordningen for gods på sjø.

Tomas Norvoll

Tomas Norvoll reagerer på at de ikke har blitt informert om hva tilrettelegging for gods med båt mellom Tromsø og Bodø innebærer for fylke og kommune.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Han reagerer på at de ikke har hørt noe om forutsetningene regjeringen stiller til havn, fylke og kommune.

– Det er rimelig spesielt. Hvis man her har en plan om et spleiselag for å få dette på plass, er det rimelig rart at de ikke tar dialogen med oss i forkant, sier han.

Lars Vestnes i Høyre svarer at det er snakk om en insentivordning og ikke en fullfinansiering.

– Må fylkene og kommunene betale eller følger det med midler fra regjeringen for å finansiere nødvendig infrastruktur?

– Det vi har fått beskjed om er at insentivordningen blir tilbakeført i statsbudsjettet.