Hopp til innhold
jerv
Foto: Jørn Nordli / NRK

Rovdyr i Møre og Romsdal

Oppsummert

Jerv er det rovdyret i Noreg som tek mest husdyr på beite.

 • Har felt 75 jerv

  Et stort antall jerver har blitt felt av lisensjegere i Norge denne vinteren. Totalt har det blitt felt 75 jerver, ifølge Miljødirektoratet. Det ble totalt felt 1 jerv i Vestland, 21 i Møre og Trøndelag, 35 i Innlandet, 8 i Nordland og 10 i Troms og Finnmark.

  – Det er positivt å se at lisensfellinga har vært mer effektiv enn tidligere år. Det vil trolig bidra til å redusere tap av sau og tamrein forårsaket av jerv kommende beitesesong, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

  Perioden for lisensfelling av jerv startet 10. september i fjor og ble avsluttet 15. februar i år (NTB).

 • Klagar på jervevedtak

  Naturvernforbundet klagar på ulike fellingsløyve på jerv som fylkesmannen har gitt i Rauma og Fjord. – Vedtaka er sterkt konfliktdrivande, meiner Naturvernforbundet. Dei meiner nokre av vedtaka er i strid med både forvaltningsmålet og forvaltingsplanen.

  Skutt jerv
  Foto: Statens naturoppsyn
 • Kan felle 32 jerv i vinter

  Fellingskvoten for jerv i Møre og Romsdal og Trøndelag er på 32 jerv denne vinteren, med en reservekvote på seks dyr. Rovviltnemda tillater å felle 132 jerv nasjonalt, det er mer enn en tredjedel av den totale voksne bestanden i landet. Jerv var det dyret som førte til flest erstatninger etter tap av beitedyr i fjor, det skriver avisen Nationen. I fjor ble hele 5.959 sauer og lam erstattet på grunn av jerv. Jervebestanden i Norge var i 2019 beregnet til 334 voksne dyr.

  Jerv har tatt sau i Luster.
  Foto: Leidulf Veka