jerv
Foto: Jørn Nordli / NRK

Rovdyr i Møre og Romsdal

Oppsummert

Jerv er det rovdyret i Noreg som tek mest husdyr på beite.

 • Klagar på jervevedtak

  Naturvernforbundet klagar på ulike fellingsløyve på jerv som fylkesmannen har gitt i Rauma og Fjord. – Vedtaka er sterkt konfliktdrivande, meiner Naturvernforbundet. Dei meiner nokre av vedtaka er i strid med både forvaltningsmålet og forvaltingsplanen.

  Skutt jerv
  Foto: Statens naturoppsyn
 • Kan felle 32 jerv i vinter

  Fellingskvoten for jerv i Møre og Romsdal og Trøndelag er på 32 jerv denne vinteren, med en reservekvote på seks dyr. Rovviltnemda tillater å felle 132 jerv nasjonalt, det er mer enn en tredjedel av den totale voksne bestanden i landet. Jerv var det dyret som førte til flest erstatninger etter tap av beitedyr i fjor, det skriver avisen Nationen. I fjor ble hele 5.959 sauer og lam erstattet på grunn av jerv. Jervebestanden i Norge var i 2019 beregnet til 334 voksne dyr.

  Jerv har tatt sau i Luster.
  Foto: Leidulf Veka
 • Felte voksen hanngaupe

  En voksen hanngaupe ble felt i Krekvika i Hustadvika kommune ved 13-tida i ettermiddag, skriver Romsdals Budstikke. Avisa skrev i går at flere mener de bhar observert gaupe like ved Eide sentrum. Seniorrådgiver, Lars Olav Lund, ved Statens Naturoppsyn kan ikke bekrefte at det er den samme gaupa som nå er felt. Gaupejakta startet 1. februar og skal vare fram til 31. mars, eller til kvoten er fylt. For Trøndelag og Møre og Romsdal er kvoten på 25 gauper, hvorav maksimalt ni voksne hunndyr