Hopp til innhold
jerv
Foto: Jørn Nordli / NRK

Rovdyr i Møre og Romsdal

Oppsummert

Jerv er det rovdyret i Noreg som tek mest husdyr på beite.

 • Over 150 lam borte i gaupeområde i Møre og Romsdal

  Gaupe forårsaker store tap av sau i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal. Nå er det innvilget ny skadefellingstillatelse.

  – Det siste estimatet er at det per nå er i overkant av 150 lam som er savnet i kommunen, men tallet er usikkert og høyst foreløpig, sier viltforvalter Lars Erik Koksvik i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal til rovdyr.org.

  Statsforvalteren har åpnet for skadefelling av gaupe i Tingvoll flere ganger inneværende beitesesong. Onsdag kveld ble en ny søknad om skadefelling innenfor et begrenset område av kommunen med varighet til 10. september godkjent.

  Etter fjorårets sesong søkte beitebrukere i Tingvoll om å få erstattet 214 dyr som gikk tapt til gaupe. Det var mer enn 90 prosent av tapene til gaupe i Møre og Romsdal i 2022, og alt tyder på at det blir verre i år.

  (NTB)

  Gaupe på Langedrag.
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Rovdata ber om hjelp

  Rovdata oppmodar alle på tur i påska til å vere observante på jervespor og til å samle inn jerveskit som blir oppdaga i tilknytning til spor.

  Prøver med skit plukkar du opp med reine plastposar og leverer dei til Statens naturoppsyn lokalt. Rovdata analyserer innsamla skit- og hårprøver for DNA, og resultata blir brukte til å overvake jerven i Norge.

  Jervemøkk
  Foto: Vegar Pedersen/Statens naturoppsyn
 • Har felt 75 jerv

  Et stort antall jerver har blitt felt av lisensjegere i Norge denne vinteren. Totalt har det blitt felt 75 jerver, ifølge Miljødirektoratet. Det ble totalt felt 1 jerv i Vestland, 21 i Møre og Trøndelag, 35 i Innlandet, 8 i Nordland og 10 i Troms og Finnmark.

  – Det er positivt å se at lisensfellinga har vært mer effektiv enn tidligere år. Det vil trolig bidra til å redusere tap av sau og tamrein forårsaket av jerv kommende beitesesong, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

  Perioden for lisensfelling av jerv startet 10. september i fjor og ble avsluttet 15. februar i år (NTB).