Hopp til innhold
Jerv
Foto: BBC

Rovdyr og rovdyrskader

Oppsummert

I denne historien samler vi meldinger om forekomst, kvoter, skader og jakt på rovdyr som bjørn, jerv og gaupe.

 • Har funne fleire drepne sauar

  I Skåbu i Nord-Fron i Innlandet har bønder funne mellom 20 og 30 drepne og hardt skadde lam og sauar i løpet av helga, melder GD. Fleire sauar er framleis borte.
  – Det er opplagt at det er ulv som har vore på ferde, og truleg den same ulven som tok sau der før helga, seier seniorrådgjevar Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn til NRK.
  Statsforvaltaren har gjeve fellingsløyve på ulven, og eit jaktlag var nær den rett før helga. Den gjekk vestover og nå er den observert i Øystre Slidre, der det også er funne drepne lam og sauar. Statsforvaltaren utvidar fellingsløyvet etter kvart som ulven flytter seg.
  Stenset fortel at dette er tida for at unge ulvar forlèt flokken og drar på vandring.

  Drept sau - av ulv
  Foto: Statens naturoppsyn
 • Høyeste antall gaupefamilier på 14 år

  Det ble registrert 78 gaupefamilier i Norge i vinter. En gaupefamilie består av en hunngaupe med en eller flere unger.

  Det er en økning på 6,5 fra vinteren før. Forrige gang det var flere gaupefamilier i landet var i 2010, ifølge Rovdata.

  Gaupebestanden ligger over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige gaupefamilier i Norge.

  Økningen gjelder i alle regioner unntatt Innlandet. Det er størst økning i Møre og Romsdal og Trøndelag, mens det har blitt færre i Innlandet.

  Den totale bestanden i Norge er regnet til å være på 460 gauper.

  Gaupe i Skaun
  Foto: Magnus Meistad / privat
 • Rovdyrbestander over det nasjonale bestandsmålet 

  Loga sámegilli.

  Rovdata har gitt Miljødirektoratet sin årlige oppdaterte oversikt over rovdyrkull som er registrert i Norge.

  Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål. Hvert år skal vi ha 65 valpekull av gaupe, 39 valpeull av jerv, 13 ungekull av brunbjørn og 4-6 valpekull av ulv (3 av disse skal være helnorske).

  Tallene fra vinterens registrering viser fem ulvekull i de helnorske revirene, som er en oppgang på to fra forrige vinter.

  Det skriver Forskning.no.

  Det er vanskeligere å dokumentere antall årlige kull hos bjørner. Derfor bruker forskerne en modell til å beregne det sannsynlige antall årlige kull, og anslår at det ble født mellom 5 og 15 kull.

  Det ble dokumentert 178 brunbjørner i 2023, som er samme tallet som året før.

  Det ble registrert 64 jervekull i fjor. Sammenlignet med året før, så er det en oppgang på 19 kull. Ni kull ble fjernet ved hiuttak av SNO.

  – Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull, sier fagansvarlig i Rovdata, Henrik Brøseth til forskning.no.

  Den årlige statusrapporten for gaupe i Norge kommer ikke før 1. juni. Derfor bruker Rovdata tall fra vinteren 2022/2023, hvor det påvist 71,5 familiegrupper (hunngaupe med en eller flere årsunger), før kvotejakta.

  Det er en oppgang på 13 familiegrupper fra året før, og over det nasjonale bestandsmålet.

  Jerv i snøen
  Foto: NRK
 • Får ikke felle bjørn i Karasjok

  Miljødirektoratet har gitt avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Karasjok.

  Det var 15. mai at en reindriftsutøver i kommunen søkte om skadefelling av en bjørn som var observert ved reinflokken. På bakgrunn av at det er erfaringer med at bjørn som oppholder seg nær flokken i kalvingstiden kan forårsake store skader ble det søkt om skadefelling.

  – Det er i starten av mai 2024 felt i alt tre bjørner på skadefelling i region 8. Miljødirektoratet er kjent med at det er flere bjørner som oppholder seg utenfor forvaltningsområdene, men terskelen for ytterligere felling av bjørn er hevet og andre tiltak for å hindre tap bør iverksettes, skriver Miljødirektoratet i sitt vedtak.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no