Jerv herjer i reinflokk på Lenvikhalvøya i Troms. Nå er et skadefellingslag på jakt etter jerven.

Jerv herjer i reinflokken – 1000 grunneiere må si ja før skuter kan brukes i jakta

Da stormen la seg fant reineieren flere drepte og hardt skadde dyr. Men for å få bruke skuter i jakta på jerven som herjer i reinflokken, må alle grunneierne gi sitt samtykke.