Hopp til innhold

Reinmassakre på Finnmarksvidda

Her står reindriftssame Nils Ole Triumf omringet av 14 reinkadavre. Mye tyder på at det er jerven som står bak.

Nils Ole Triumf fant 14 reinkadavere

FANT 14 KADAVRE: Reindriftssame Nils Ole Triumf og hans kollegaer fant en flokk drepte rein på Finnmarksvidda.

Foto: Privat

Først fant reindriftssamene tre reinkadavre onsdag ved Čáhppesvárri ca. tre mil vest for Kautokeino tettsted.

Når de skulle samle reinflokken på torsdag, fant de ytterligere 11 kadavre.

– Det er trist å finne så mange drepte reinsdyr, sier reineier Nils Ole Triumf.

Triumf mener det jerven som har vært på ferde. Etter å ha jobbet med rein hele sitt voksne liv, har han erfart hvordan jerven dreper.

– Det som kjennetegner jervens drapsmetode er at den river hodet av reinen, og transporterer det et stykke unna kroppen, sier han.

ÅSTED: Her ble kadavre funnet. Čáhppesvárri ligger ca. 3 mil vest for Kautokeino tettsted.

Ba om åstedsundersøkelse, men SNO kom aldri

Nestleder i Cohkolat reinbeitedistrikt Nils Ole Triumf varslet Statens Naturoppsyn (SNO) om massakren, men fikk beskjed fra rovviltkontakten at de ikke kunne rykke ut til åstedet.

– Jeg syns det er litt merkelig at de ikke kan komme å undersøke åstedet, fordi det er masse spor på stedet, sier han.

Han mener at SNO bør rykke ut til kadavre for å sikre spor på åstedet. Det kan være vanskelig for reineierne å dokumentere bitemerker og andre skader på reinen.

– Derfor bør SNO sikre andre spor i tillegg, mener Triumf.

Nå må reineiere transportere alle reinkadavrene til en konteiner som ligger i sentrum av Kautokeino, slik at SNO kan undersøke dyrene for å fastslå dødsårsaken.

– Det har skjedd en misforståelse

Leder John Roald Karlsen i rovviltnemnda Troms og Finnmark syns det er merkelig at SNO ikke rykket ut for å undersøke skadestedet.

– Når det er et så stort åsted så må det være mulig for SNO å dra ut. Men nå er det slik at SNO jobber fritt og vi har ikke mulighet å bestemme over dem, sier Karlsen.

Magne Asheim, som har ansvar for rovviltarbeidet ved SNO i Finnmark, mener det har skjedd en misforståelse da de ikke ble å rykke ut til stedet på torsdag.

– I denne saken har det oppstått en misforståelse. Når det er snakk om større hendelser så skal SNO rykke ut til stedet, sier Magne Asheim til avisa Ávvir, som først omtalte saken.

Han opplyser at de skulle dra, men da hadde reineiere allerede fraktet kadavrene til Kautokeino.

Asheim har ikke svart på NRKs intervjuforespørsel.

Felte bare en fjerdedel av jervekvoten

Lisensjakta på jerv er nettopp avsluttet, uten at en eneste jerv ble felt i Finnmark. I Troms ble 12 jerver skutt. Til sammen var det lov å felle 40 jerv i Norges nordligste fylke.

– Det står igjen stor del av kvoten og man er i gang med ekstraordinært uttak nå, sier leder i rovviltnemnda John Roald Karlsen.

Karlsen mener det er en stor sannsynlighet at jerv blir tatt ut i området hvor reineiere fant kadavrene.

Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 39 årlige ungekull fordelt på 5 av de 8 rovviltregionene i Norge, ifølge Miljødirektoratet .

Utenfor disse områdene vil beitedyr prioriteres og det er lavere terskel for felling av jerv.

Korte nyheter

 • Goalmát duodjegirjev julevsámegiellaj almot

  Gåvån la mihás Erlend Elias Bragstad guhti l oadtjum gáptev Lilian Urheimas (oab) goarodum. Dat la aktse jage dás åvddåla.

  Ja jur Lilian Urheim la dal jådon goalmát girjijn duoje birra. Åvddåla la sån almodam girjijt «Árbbedábálasj gahper julevsáme gápptáj» ja «Sliehppá julevsáme gápptáj». Goalmát girjje l «Julevsáme gáppte».

  Divtasvuonak Lilian Urheim subtsas NuorttaSálto avjssaj binná l girjijs duoje birra julevsámegiellaj, ja ájgge l aj gållåm dájt tjállet dajna gå sæmmi bále viertti guoradallat.

  – Moadda dágástallama , guoradallama ja kvalitiehtatjårggima. Juska l nav, de lij ájn dåhkkit dárkkelappot tjielggit ja ájn vil ienep duoddit, javllá Urheim avijssaj.

  Urheim la duojijn bajás sjaddam, ja måttijt jagijt duodjuham. Sunji l ájnas árbbedábijt gitta anedit juska duojev åvddånahttá.

  – Duodje l viesso kultuvrra mij la rievddamin, ja dajnas la de ájnnasabbo diedojt åmastit mij ajtu mijá guovlluj gullu nav vaj bessap ietjama árbbedábijn oahpásmuvvat, ja ij segadit dav mij ij midjij gullu. Gå la dát diehto vuodon, de la vejulasj duojev åvddånahttet, ja ietjama sierra åsijt maŋen válldet. Dav de julevsábmen dåbddåp, javllá Lilian Urheim avijssaj.

  Erlend Elias Bragstad og Lilian Urheim
  Foto: Harrieth Aira / NRK
 • Vijmak besa dáv filmav gehtjatjit

  Javllamáno 25. biejve de vijmak bæssá dáv filmav gehtjatjit. Vuostasjvuosádallam la juo gålmmi sjáhtjalum, valla dálla de filmma «Kampen om Narvik» vijmak máhttá vuoseduvvat.

  – Gå dal vuostasjvuosádallam moaddi la sjáhtjalum, de vijmak gávnajma hiebalgis ájgev dasi. Gávnajma aj buoremus biejvev, ja dat lij má aj ieme biejvve, diedet filma buvtadiddje Aage Aaberge præssadiedádusán.

  Filmmabuvtadibme la stuorra hásstalusájt vásedam madi lij korona, ja dajna l aj vuostasjvuosádallam juo gålmmi sjáhtjalum. Duodden la aj Ukraina-doarro dahkam nav vaj buvtadiddje válljij ájn vil vuostasjvuosádallamav sjáhtjalit.

  – Anijma dav dåssjen filmav vuosádallat ietjama doarrohiståvrås madi Europan esski hæhkkafáddaj ládam la ådå doaros, tjielggi Aaberge.

  kampen om narvik
  Foto: Nordic Film Productions
 • Øyfjellet rettssaken utsettes

  Skjønnsrettssaken mellom Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Øyfjellet Wind utsettes, melder Helgeland tingrett. Advokatene til utbyggeren av Øyfjellet vindpark i Vefsn i Nordland krevde saken utsatt på grunn av altfor kort tid til forberedelser. Advokatene til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt var uenige. Nå vil tingretten prøve å finne nye datoer i neste uke.

  Loga sámegillii

  ØYFJELLET-VINDPARK-110122-SA