Hopp til innhold

Prøver noe nytt for å lokke bjørn vekk fra rein

Reineierne har store tap av nyfødte kalver. Nå skal åte hindre at bjørn kommer tilbake etter at den er jaget vekk.

Her jages bjørnen vekk

BJØRN I KALVINGSLAND: Reindriftsutøver Mats Isak Bjørkås filmet, etter at de lyktes med å drive vekk bjørnen fra kalvene.

Filmen er tatt med mobilen til reindriftsutøver Mats Isak Bjørkås. Han har vært med på dette mange ganger før.

For å beskytte dyra, har de jaget vekk bjørnen med skuter. Dermed får kalvene og simlene igjen gå i fred i fjellet i Hestkjølen i Lierne.

Nå har Statsforvalteren gitt klarsignal til å legge ut åte til bjørn, noe som ikke tidligere er prøvd i Norge. Det skal hindre at bjørn kommer tilbake til kalvene, etter at den er jaget vekk.

Det går fram i et brev som er sendt til reindriftsutøverne og stiftelsen Naturporten, som skal lede tiltaket.

Mats Isak Bjørkås

Mats Isak Bjørkås sier de gjør det de kan for å passe på kalvene i fjellet nå i mai og juni.

Foto: Tariq Alisubh

Tap av reinkalver

Statsforvalteren har gitt dispensasjon til at det legges ut åte og mat til bjørn fram til 1. juli, når kalvingsperioden er over.

Tiltak for å begrense tapene har vært etterspurt.

Det skriver underdirektør Gry Tveten Aune i klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

– Binner med unger og enkelt individer av bjørn trekker inn i kalvingsområdene og forårsaker tap av reinsdyrkalver, påpeker hun.

Som åte brukes hovedsakelig vilt som i løpet av året blir påkjørt på jernbanen.

Reinsdyr, flere venter kalver

Flere av reinsdyra venter kalver på dette bildet tatt i mai 2024. Mange av kalvene blir hvert år tatt av bjørn i Lierne, nå er håpet å berge flere dyr, når åte til bjørn legges ut.

Foto: Rita Kleven

Håper det hjelper

Tjåehkere sijte (Bjørkås Reindrift) i Hestkjølen har de siste årene mistet opptil 60 prosent av kalvene.

Nå har reindriftsutøverne håp om at åte skal hjelpe, for å lokke bjørnen bort fra kalvingslandet.

Det sier Odd Bjørnar Bjørkås. Både han og sønnen Mats Isak sier at de har en stor klump i magen hvert år, når flokken med reinsdyr flyttes til det faste vårbeite i Lierne.

I mai 2022 endte det dramatisk. De forsøkte i flere dager å jage vekk ei binne og to bjørnunger, men de kom tilbake til kalvene. Det viser filmer og bilder tatt av en oppsynsmann i Statens naturoppsyn.

Odd Bjørnar Bjørkås skjøt bjørnene. Han ble dømt til ubetinget fengsel i seks måneder. Straffen skal sones med fotlenke fra høsten.

Bilder fra Statens naturoppsyn

Bildet fra oppsynsmannen i SNO viser at simlene leter etter kalven sin i Hestkjølen i Lierne i mai 2022. Kalven blir spist av bjørn.

Foto: SNO

Oppretter fem åteplasser

Nå skal det etableres åteplasser fem steder i dette kalvingsområdet for rein.

– Dersom bjørn trekker opp til kalvingslandet for rein, så skal man ha mulighet til å lede bjørnen i retning av åtene. Det vil redusere risikoen for tap av reinkalv til bjørn i kalvingsperioden.

Det sier Finn-Stephan Dybvik fra stiftelsen Naturporten.

– Hvor mye har det nyttet å jage vekk bjørn tidligere?

Jeg har ikke vært med direkte i de situasjonen, men det er vel en utfordring av bjørnen kan trekke tilbake igjen, ja.

Finn-Stephan Dybvik, stiftelsen Naturporten

Finn-Stephan Dybvik fra Stiftelsen Naturporten i Lierne har ansvar for å lage åteplasser for bjørn før kalvingstida for rein i fjellkommunen.

Foto: Rita Kleven

I 18 år har Hestkjølen i Lierne vært ett av syv bjørneprioriterte områder i Norge.

I denne perioden er det ikke gitt fellingstillatelse på bjørn i kalvingstida, i noen av disse områdene, opplyser Miljødirektoratet.

I tillegg til å legge ut åte, skal det settes opp viltkamera og hårfeller ved åteplassene, for å samle inn hårprøver fra brunbjørn. Det vil gi bedre oversikt over bjørnebestanden i fjellkommunen Lierne.

– All den tid det er vedtatt politikk med bestandsmål for bjørn, og at man ønsker at reindrifta skal få drive, så er man avhengig av tiltak. Dermed kan både naturhensyn og næringshensyn gå i hop, sier Dybvik.

Mats og Odd Bjørnar Bjørkås

Mats Isak (fra venstre) og Odd Bjørnar Bjørkås. I mange år har reineier bedt om at det legges ut åte. Nå prøves tiltaket ut.

Foto: Rita Kleven

Mattilsynet positiv

Mattilsynet er positiv til forsøket som nå prøves ut i Lierne.

Nina Brogeland Laache

Nina Brogeland Laache er leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Foto: Heidi Gomnæs

Vi er positive til alle tiltak som kan bidra til å beskytte dyr på beite. Men det er viktig at tiltakene har en reell beskyttende effekt, og ikke skaper falsk trygghet, sier leder for seksjon dyrevelferd, Nina Brogeland Laache.

Hun har sett bilder fra Statens naturoppsyn, som viser bjørn i kalvingsområdet.

Når kalver blir angrepet av bjørn eller andre rovdyr påfører det dyrene lidelser. Det er naturlig at rovdyrene trekkes mot tamrein. Dette er en av grunnene til at dyreholder har en plikt til å beskytte dyrene sine på beite, sier hun.

Les også Dømt for gaupedrap: – Umulig å forsvare beitedyr fra angrep

Gaupe på Langedrag.

Ikke nok

Per Fossheim fra Norsk Sau og Geit har vært med i ei arbeidsgruppe for husdyrbeiter. Han har også bistått reineier Odd Bjørnar Bjørkås, som ble dømt etter å ha skutt bjørnene i Lierne for to år siden.

Han mener at det trengs mer for å beskytte dyra i kalvingsland, i det som Stortinget har bestemt skal være et prioritert bjørneområde. Det er i de tilfellene at bjørn angriper kalvene.

– Jeg mener at vi må endre loven om nødvergerett, fordi den er vanskelig å forstå. Loven har blitt strengere enn før, etter at den ble endret i 2020. Det er veldig vanskelig å kreve nødverge. De to siste sakene der dette har skjedd, har endt med ubetinget fengsel.

På vei til vårbeite ved grensa til Norge og Sverige ved Lierne.

Reinsdyr på vei til kalvings – området i Lierne i mai i år. Det er et forvaltningsområde for bjørn, og har vært det siden dette ble vedtatt av Stortinget i 2006.

Foto: Mats Isak Björkås

Sverige har annen praksis

Reineier Odd Bjørnar Bjørkås er opptatt av å finne en løsning, som gjør det mulig å fortsette med reindrift. Nå er kalvinga i gang i fjellkommunen Lierne ved grensa til Sverige.

De har den siste tida klart å jage vekk ei binne med bjørnunger fra kalvene.

– På svensk siden av grensa har de forstått problemet. Praksisen er annerledes her, sier reineieren.

Noen kilometer unna på den andre siden av grensa i Jämtland i Sverige, er det så langt gitt fellingstillatelse på ni bjørner nå i kalvingstida for rein. Det forteller viltsjef Olov Hallquist.

– Forskning viser at skadene kan bli veldig store i løpet av kort tid, når bjørn kommer til kalvingsland. Vi gir fellingstillatelse når bjørner kommer i eller i nærheten av kalvene, sier viltsjefen på svensk side.

Reinkalv tatt av bjørn i mai 2022.

Reinkalv påvist tatt av bjørn i mai

Foto: Statens naturoppsyn