Hopp til innhold

Tror ikke det er mulig å leve av reindrift om ti år

Norske Reindriftsamers Landsforbund spår en bekmørk fremtid for reindriften, dersom man ikke gjør store politiske endringer nå.

Mats Jonas Pavall (t.h.) og Per Stellan Aronsen Pavall setter opp reingjerde

SISTE GANG?: Mats Jonas Pavall kan ha merket sine reinsdyr for siste gang i reingjerdet. Den tunge byrden med rovdyr er én av flere grunner til hvorfor han teller på knappene.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Jeg ser med en alvorlig bekymring på denne utviklingen, sier Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL)

Reaksjonen kommer etter NRKs artikkel om den unge reindriftsutøveren Mats Jonas Pavall (35).

Han står overfor et skjebnesvangert valg: Han må enten avslutte reindriften og dra med seg den 200 år gamle familietradisjonen i dragsuget, eller fortsette til tross for ekstrem motgang.

Mats Jonas Pavall i reingjerdet

MISTER IDENTITETEN: Hvis Mats Jonas Pavall (bildet) må gi seg med reindriften, går hele familien med i dragsuget. Det betyr også at hans sønner på to og fem år mister store deler av sin samiske identitet.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Pavall viser til at rovdyr er hovedproblemet. De mister 30 til 40 prosent av reinsdyrene til rovdyr i løpet av et år, ifølge Pavall.

Rovvilttap av rein koster staten mellom 50 og 100 millioner kroner hvert eneste år.

– Det er med stor bekymring jeg hører at flere og flere går til det skrittet som Mats nå vurderer. Jeg håper virkelig at vi får en endring. Slik det er nå føler man seg totalt maktesløs, sier Jåma.

Er det mulig å leve av reindrift om 10 til 20 år dersom nåværende rovdyrpolitikk blir videreført?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg hører mange bekymrede ungdommer som spør hva vi skal leve av. Utgiftene i dagens reindrift er mye større enn inntektene, sier Jåma.

Ellinor Marita Jåma

EKSTREM SITUASJON: Ellinor Marita Jåma (leder i NRL), sier situasjonen til Pavall er ekstrem, men ser samtidig et slikt mønster blant eldre personer i reindriften.

Foto: Mattis S. Wilhelmsen / NRK

Mener de ikke blir lyttet til – regjeringen er uenig

Hun mener NRL dokumenterer, forklarer og presenterer problemet gang på gang for myndigheten og prøver å få de til å forstå. Likevel føler de at de ikke blir lyttet til.

NRL og reindriften mener at rovdyrene ikke blir forvaltet på en riktig måte og at antallet rovdyr i norsk natur må minskes.

– Jeg håper virkelig at vi får en endring når det kommer til rovdyrene. Vi har over mange år prøvd å få myndighetene til å forstå det her, men vi snakker til døve ører, sier Jåma.

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan (KrF) er ikke enig i anklagen.

– Det at hun mener at de taler for døve ører, er jeg ikke enig i. Vi har stor forståelse og forstår situasjonen.

Statssekretær Widar Skogan.

BLIR FATTIGERE: – Som samfunn og land blir vi fattigere hvis vi mister denne typen mangfold i slik produksjon, det være seg jordbruk eller reindrift, sier Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.

Foto: Torbjørn Tandberg

Han mener de har vært i god dialog med NRL og kommet med større økonomiske bidrag for å bøte på rovdyrproblematikken.

Skogan hevder at dette viser at reindriften har vært en prioritet hos regjeringen og at de har lyttet til utfordringene.

Regjeringa har som oppdrag å legge til rette for beitedyr i norsk utmark. Derfor skal også tallet på rovdyr være på et bestemt nivå.

Mats Jonas Pavall er i den perfekte alderen for å drive med reindrift. Likevel vurderer han nå å gi seg. Hvis han slutter drar han med familien i dragsuget og frarøver sine unger den samiske identiteten.

Mats Jonas Pavall er i den perfekte alderen for å drive med reindrift. Likevel vurderer han nå å gi seg.

– Sørsamiske reindriften er mye mer utrydningstruet

Samtidig innrømmer Skogan at Norge står overfor en viss rovdyrutfordringen.

– Vi har en ambisjon om at vi i størst mulig grad skal skåne kalvingsområder, men vi ser at tap til ørn, jerv og gaupe, er altfor høyt. Rovdyrtrykket er der og psykisk sliter det ut reindriftsutøverne. Det skjønner vi, sier Skogan.

– Den sørsamiske reindriften er mye mer utrydningstruet enn rovdyrene som skal beskyttes. Det er helt desillusjonerende å miste 30 til 40 prosent av flokken til rovdyr.

Det sier Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet (Sp), som langt på vei støtter Jåma.

Trygve Slagsvold Vedum

HANDLING, NÅ: Det mener Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, om rovdyrene som preger reindriften.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Han mener at storsamfunnet i større grad må prioritere å ta vare på samiske tradisjoner.

– Mats sin situasjon kunne selvfølgelig vært unngått, men det må komme en politisk beslutning. Rovdyrproblematikken har blitt mye verre og dette er et politisk valg som er blitt gjort, sier Vedum.

Når det kommer til Mats, så har ikke han tatt en beslutning angående fremtiden.

Det han nå håper på er raske tiltak som skal settes i gang, slik at han kan redde fremtiden sin i naturen.

– Situasjonen til Mats sier meg noe om hvor omfattende og krevende situasjonene er for mange i reindriften. Det er veldig dramatisk med tanke på at det er et helt reinbeitedistrikt som forsvinner, sier Jåma.

Korte nyheter

 • Háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra

  Rukses bellodaga dearvvašvuođa ja fuolahuslávdegotti lahttu ráđđehusas, Seher Aydar galledii Kárášjoga otne. Son lei Kárášjogas sámi klinihkas ja deaivvadii sámi doavtterservviin maid. Seher Aydar háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra ja makkár dárbbut leat sámi álbmogis dearvvašvuođa hárrái. Son áigu de jearrat Stuoradikkis movt sáhttet sii buoridit sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid.

  Seher Aydar dadjá ahte álgoálbmogis galget leat seamma rievttit dearvvašvuođabálvalusas go dan maid earáin lea. Son oaidná ahte sus ja sis geat barget politihkain stuorradikkis, lea beare unnán diehtu sámi álbmoga birra, muhto maiddái ahte sámi álbmot ii oaččo dearvvašvuođarivttiid maidda sis lea riekti. Aydar dadjá ahte de lea sin ovddasvástádus oahppat dan birra ja maiddái fállát seammaárvosaš dearvvašvuođafálaldaga sámiide:

  Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt
  Foto: Mathias Moene Rød / NRK
 • Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji fuolastuvvon

  Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji lea fuolastuvvon oahpaheddjiid bargoheaitaga konsekveanssaide, čállá NTB. Okta áššiin maid loktejit lea ahte muhtin oahppit leat massán fálaldaga erenomášoahpahussii.

  – Eat áiggu maide oaivvildit bargoheaitaga birra, muhto mii oaidnit ahte lea dárbu jienádit nuoraid ja mánáid ovddas. Konsekveanssat bargoheaitagis mii bođii maŋŋel guovtti koronajagiin dovdo buot nuorain ja mánáin geat leat skuvlafálaldaga haga, dadjá stáhtahálddašeaddji Elisabeth Vik Aspaker.

  Buot stáhtahálddašeaddjit galge ovdal dii 12 odne buktit raporta Oahpahusdirektoráhtii mas bargoheaitaga váikkuhusat bohtet ovdan.