Hopp til innhold

Finner døde reinkalver etter ørneangrep

Reineiere føler seg hjelpeløse mot ørna som angriper mange av de nyfødte kalvene.

Sensurert bilde av en død reinkalv som er

Nå er det kalvingstid og de nye kalvene kommer til verden, men det er ikke alle som overlever. NRK advarer om sterke inntrykk. Sveip for å se bilde.

Reinkalv som er tatt av ørn

Denne kalven mener reineier ble tatt av ørn.

Geahča ášši sámegillii.

NRK advarer mot sterke bilder.

– På den tiden vi kjører kant rundt flokken så har vi funnet bortimot ti døde kalver, sier reineier Johan Ivvar Gaup fra Kautokeino.

Han kjørte nylig en runde rundt flokken. Da så han en hvit simle som sto alene og gryntet etter kalven sin.

Han hadde et lite håp om at kalven kanskje sov, men da han kom fram til plassen fant han den lille kalven som var tatt av ørn.

Ørne drepte datters reinkalv

Gaup forteller at han husker lignende situasjoner fra sin egen barndom, og sier at det er en stor påkjenning for barn å se hva reinkalvene blir utsatt for.

– Når man opplever det, så er det jo noe som setter seg fast i minnet allerede som barn. Jeg ser for meg at barn også finner likheter mellom seg selv og kalven. At kalven på en måte også er som et barn, sier Gaup.

Vil lære av reineiere

Wenche Westberg er statssekretær i Landbruks- og matdepartementet (LMD). Hun var nylig med reineieren Gaup ut til reinflokken. Der fikk hun se en av kalvene som hadde blitt drept av ørn.

Trist syn møter statssekretæren på vidda

Besøket gjorde inntrykk på henne.

Det er stor respekt for dem som står i det her i kalvingstida, det som egentlig skal være en sånn positiv tid fylt av optimisme og nytt liv, sier Westberg.

Wenche Westberg som er statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.

Selv fra vidda var statssekretær Wenche Westberg delaktig i flere saker gjennom telefonen.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

LMD har hele tiden en dialog med Klima- og miljødepartementet som har ansvar for rovdyrforvaltningen, og er opptatt av å lete etter muligheter for forbedringer, sier statssekretæren.

Da må vi finne en balanse og en effektiv forvaltning av rovdyr der det skal skje, sier hun.

– Ørn utgjør store skader

Rovdata har gitt Miljødirektoratet sin årlige oppdaterte oversikt over rovdyrkull som er registrert i Norge.

Den viser at rovdyrbestanden er over det nasjonale bestandsmålet.

Det som skiller ørna fra gaupe, bjørn, ulv og jerv er at ørnebestanden ikke reguleres gjennom kvotejakt eller lisensfelling.

Ørn er jo en litt sånn vanskelig sak, har jeg skjønt rent juridisk, men det er jo ingen tvil lenger om at det utgjør store skader. Det er en stor populasjon, sier Wenche Westberg.

Hun har de siste dagene fått høre historier fra reineiere om deres opplevelser av ørn.

Johan Ivvar Gaup og statssekretær Wenche Westberg

Ble med på vidda

Statssekretæren Wenche Westberg ble med reineier Johan Ivvar Gaup på en snøskutertur til flokken på vidda.

Reineier Johan Ivvar Gaup direktør i avdeling reindrift i Landbruks og matdepartementet Widar Skogan og avdelingsdirektør Morten Floor.

Der for å lære

Med på turen var også direktør i avdeling reindrift , Widar Skogan og avdelingsdirektør Morten Floor som begge jobber i Landbruks- og matdepartementet.

Mahte Niillas Gaup og statssekretær Wenche Westberg

Fikk høre flere sine erfaringer

De møtte også Mahte Niillas Gaup, som kunne fortelle om sine erfaringer fra reindrifta.

Widar Skogan kjører over en åpen elv med snøscooter

Måtte kjøre over åpen elv

På vei mot flokken måtte de kjøre over en åpen elv for å komme seg videre. Da var det viktig å tenke på HMS.

Wenche Westberg er glad for å ha klart å passere elva

Glad for å komme seg over

Statssekretæren Wenche Westberg var glad for at de alle kom seg uskadde over elva.

– Det har også vært videoer og bilder i sosiale medier av det, som har gjort inntrykk på oss som alle andre. Så det er et stort problem som tydeligvis bare blir større og større, sier hun.

Les også Filmet da ørna angrep reinkalven

Risten Inga Eira

Reineieren Gaup opplever ørnesituasjonen som mer og mer krevende.

– Jeg synes at det er på tide å begynne å regulere ørnebestanden. Det har blitt utrolig mange ørn. Vi opplever en stor oppgang bare de seneste årene, sier han.

Flere reinbeitedistrikter opplever at rovdyr tar rein. Her prøver de noe nytt for å lokke bjørn vekk fra dyrene.

Bønder har også utfordringer med rovdyr På innlandet ble rundt 20 sau funnet døde etter ulveangrep – de fleste er lam.

Ulveangrep Gausdal

Havørn tar også reinsdyr

I tillegg til kongeørn opplever reineierne at også flere havørn har kommet til området de siste årene.

– Den dreper reinkalver den også. Det er det ingen tvil på, men de som forvalter og bestemmer over de, de har en annen mening, sier Gaup.

Flere som har vært vitne til rovdyrangrep har delt videoer av det på sosiale medier.

Filmet mens bjørn spiste kalvene til simlene som lette etter dem.

– Bare denne siste uka så har det dukket opp videoer hvor man klart og tydelig ser havørna drepe reinkalver, da får de nok et annet syn på saken, sier han.

Gaup mener det må til en forandring, ettersom situasjonen som den er nå ikke er holdbar.

– Jeg synes tiden er moden for at man tar tak i ørneproblematikken, og at de begynner å forvalte den på lik linje som med jerv, gaupe og bjørn, sier Gaup.

Susanne Hanssen Seniorrådgiver fagkoordinator rovvilt viltseksjon. Miljødirektoratet.

Havørna befinner seg hovedsakelig ved kysten

Forskning viser at havørn hovedsakelig er ved kysten, men at den også kan komme til andre områder når mat er lett tilgjengelig, skriver seniorrådgiver Susanne Hanssen, som jobber som fagkoordinator hos Miljødirektoratet til NRK.

Havørn ungfugler

Havørna er en åtseleter

Havørna er ingen jeger slik kongeørn er, derfor vil åtsler etter andre arter, som reinkalver være ettertraktet.

- Dette er faktakunnskap, og havørn som jeger kan ikke tilskrives noen rolle i den økte tapsandelen hos reineierne, skriver Hanssen.

Kongeørn

Skadeindividet må identifiseres

Skadefelling skal rettes mot det individet som gjør skade, og ikke være et middel for bestandsreduksjon. Dette gjelder uavhengig av om det gjelder rovdyr eller rovfugl, skriver Miljødirektoratet.

De er enige i at det å identifisere skadegjørende individ kan være utfordrende.

Kongeørn

Det gjøres ingen endringer

I Miljødirektoratets rapport om forvaltning av kongeørn i Norge fra 2015, konkluderte de at det ikke er forsvarlig eller riktig å gjøre endringer i dagens forvaltningspraksis.

Enhver felling av kongeørn må være motivert ut fra skader på sau og rein.

Dagens ordning er godt innarbeidet, og er innrettet mot skadegjørende individer slik reglene krever.

Korte nyheter

 • Glimtas vuoitu rátkkačiekčamiin

  Bodø/Glimt vuittii maŋŋebárgga 4-0 latvialaš RFS vuostá. Dát lei vuosttaš guovtti čiekčamiin maid sii čikčet RFS vuostá kvalifiseren dihte Meašttirliigái.

  August Mikkelsen (2), Ulrik Saltnes ja Oscar Kapskarmo báhče spáppa mollii.

  Glimt-RFS Ulrik Saltnes og August Mikkelsen

  Drømmestart for Glimt i Mesterliga-kvaliken: Knuste RFS på Aspmyra

  Den norske serielederen kjørte over RFS og seiler mot avansement til neste runde. August Mikkelsen (23) og Ulrik Saltnes (31) gjorde til tider som de ville på Aspmyra.

 • Oslo Børs njiedjan – Hydro gahččan garrasit

  Les på norsk.

  Oslo Børs váldoindeaksa njiejai 0,39 proseantta ja gahčai 1446,85 čuoggái. Hydro-oasus njiejai 4,67 proseantta maŋŋá go ovdanbuvttii heajos doaibmabohtosa.

  Alumiidnabuvttadeaddji Norsk Hydro dinii 5,84 miljárdda ruvnno dán jagi nuppi njealjádasjagi. Seamma njealjádasjagis diibmá dinii fitnodat 7,1 miljárdda ruvnno.

  Njiedjan lei stuorát go dan maid guorahallit vurde, čállá E24.

  Vår Energi maid ovdanbuvttii njealjádasjagi bohtosiid maŋŋebárgga, muhto oasus lassánii Hydro ektui. Olju- ja gássafitnodat boađus ovdal vearu lassánii 1 miljárdda dollárii dán jagi nuppi njealjádasjagi, ja oasus lassánii 0,57 proseantta maŋŋebárgga.

 • Øst-Finnmark er værvinner fremover

  Selv om været snur i Nordland, Troms og etter hvert Vest-Finnmark, så vil det holde seg stabilt i Øst-Finnmark.

  – Det ser ut til å holde seg med oppholdsvær i østlige områder. Og at det ellers blir litt regn på torsdagen, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes.

  Hun sier at det vil bli litt kaldere i fylket på torsdagen, også i øst, men at dette er forbigående.