Hopp til innhold
Brosundet i Ålesund
Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Bypakke i Ålesund

Oppsummert

18. januar 2019 gjekk styringsgruppa i Bypakke Ålesund inn for eit alternativ med ein samla pakke til nesten 6, 5 milliardar kroner. Bypakka i Ålesund skal gjennomførast og betalast ned på berre 15 år.

 • Delar av Bypakke Ålesund blir utsett

  Delar av Bypakke Ålesund blir utsett, melder kommunen.

  Det gjeld mellom anna ny gate mellom Posthuskrysset og Hotel Waterfront, inkludert ny bru over Brosundet.

  Årsaka er at kommunestyret og fylkestinget har ulike vedtak når det gjeld bomtakstar.

  No gjenstår ein takstsøknad til Vegdirektoratet, som gir ei endeleg avklaring.

 • Fyrte av salve i Lerstadtunnelen

  Vegvesenet markerte i dag at dei er godt i gang med å bygge Lerstadtunnelen. Arbeidet kjem til å vare fram til seinhausten neste år, og planen er opning i løpet av 2027.

  Dette er ein del av Bypakke Ålesund, som mellom anna skal betre inn- og utfart til og frå byen.

  Arbeidet starta rundt påske, men i dag fekk ordførar Håkon Lykkebø Strand fyre av ei salve i tunnelen.

  Ordfører Håkon Lykkebø Strand fyrer av en salve i Lerstadtunnelen
  Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK
 • Stenger Kipervikgata i Ålesund for gjennomkøyring

  Måndag 27. mai blir Kipervikgata i Ålesund stengt for gjennomkøyring. Dette skjer i samband med kollektivknutepunktet som byggast i Ålesund sentrum som ein del av Bypakka.

  – I siste fase av kollektivknutepunktet skal det no leggast nye trasear for høgspent, i tillegg til vatn- og avløp. Arbeidet vil i hovudsak gå føre frå Posthuskrysset, innover Keiser Wilhelmsgate og i Kipervikgata, melder Møre og Romsdal fylkeskommune.

  Når Kipervikgata blir stengt for gjennomkøyring må bilistar nytte Nelvikstredet for tilkomst til Harald Torsviks plass.

  Tidleg i juni startar arbeid i Nelvikstredet, men biltrafikken kan passere som normalt. Langsgåande parkering på austsida av gata blir fjerna.

  Stenging av Ålesund sentrum
  Foto: Møre og Romsdl fylkeskommune
 • Bypakken: Kutter i rabatten og åpner for mer bompenger

  Rabatten for nullutslippskjøretøy blir redusert fra 50 til 30 prosent i bypakken i Ålesund.

  Det er resultatet av vedtaket i fylkestinget i Møre og Romsdal i formiddag. Vedtaket åpner for at det kan bli en justering av bompengene på grunn av prisøkningen siden 2021

  Forslaget som fikk flertall, ble fremmet av tre politikere i Høyre.

  Vedtaket kan likevel bety at prosjekter som ligger inn i bypakken, blir tatt ut av prosjektet.

  I et brev fra bompengeselskapet Vegamot blir det pekt på at bypakken har en manglende finansiering på 1, 1 milliarder kroner dersom innstillinga fra fylkesutvalget ble vedtatt.

  Fylkespolitikere diskuterer bypakken i Ålesund under fylkestinget i april 2024.
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Ville ikke behandle bypakke Ålesund i dag

  Flertallet i fylkestinget i Møre og Romsdal ville ikke behandle bypakken i Ålesund i ettermiddag, men utsatte den til i morgen.

  Bakgrunnen er at bompengeselskapet Vegamot har påpekt at prisøkninga siden 2021 har ført til at bypakken er underfinansiert med 1,1 milliarder kroner.

  Flertallet i fylkesutvalget ville ikke justere bompengetakstene før 1.januar 2025. Flertallet ville også videreføre rabatten på 50 prosent for nullutslippskjøretøy.

  Dette kan føre til at ny bru over Brosundet, Miljøgate Campus, flere trafikktryggingstiltak står i fare for å ikke bli realisert.

  Høyres Monica Molvær begrunnet forslaget om utsettelse med at det var kommet nye opplysninger rett før fylkestingets behandling.

  Fylkestinget i Møre og Romsdal i april 2024.
  Foto: Trond Vestre / NRK
Måndag startar bompengeinnkrevjinga i Ålesund.