Brosundet i Ålesund
Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Bypakke i Ålesund

Oppsummert

18. januar 2019 gjekk styringsgruppa i Bypakke Ålesund inn for eit alternativ med ein samla pakke til nesten 6, 5 milliardar kroner. Bypakka i Ålesund skal gjennomførast og betalast ned på berre 15 år.