Hopp til innhold

– Jeg har ingen problemer med å se at dette er en flaskehals

Høyres lokalpolitikere viste frem utfordringene i Ålesund sentrum for lederen i Stortingets transportkomite torsdag morgen.

Helge Orten, Edvard Devold, Øystein Tvedt, Nikolai Astrup

Høyres bystyremedlemmer i Ålesund, Edvard Devold og Øystein Tvedt, sammen med Helge Orten og Nikolai Astrup i Stortingets gtransportkomite.

Foto: Trond Vestre / NRK

I dag må trafikken gjennom sentrum av Ålesund passere den smale Hellebrua over Brosundet. Det fører til kø i begge retninger i rushtida på morgenen og på ettermiddagen.

Lokalpolitikerne i Høyre ønsker å få inn en bypakke i Nasjonal transportplan der Hellebrua blir erstattet av en tunnel som en kortsiktig løsning, både for å løse de trafikale utfordringene og som et bidrag til en utvikling av sentrum.

Byutvikling

– Det som er vårt hovedmål er å få trafikken her inn i en tunnel under Brosundet og få dette inn så raskt som mulig i en bypakke. Å basere seg på en broløsning er uheldig for utviklinga av det som er hjertet av byen vår. Det er dårlig byutvikling rett og slett, sier Høyres bystyrerepresentant, Øystein Tvedt.

Trafikk i Ålesund sentrum

Det var kø inn mot Ålesund sentrum i morgentimene torsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2018–2029 er det lagt inn 400 millioner kroner til Lerstadvegen i Ålesund. Halvparten av dette skal komme i den første perioden. Men den planlagte bypakken inneholder mye mer, og en løsning for trafikkavviklingen i Ålesund sentrum er en svært viktig del.

Det er et bredt ønske i bystyret i Ålesund om å bygge en tunnel under Brosundet, men Statens vegvesen har vært skeptisk, og bystyret delte seg i spørsmålet om hvorvidt tunnel skal være den kortsiktige løsningen eller om det skal bygges ny bro først og tunnel i neste omgang.

Må prioriteres lokalt

Helge Orten og Nikolai Astrup

Helge Orten og Nikolai Astrup lyttet til partifellene i Ålesund bystyre. Astrup leder Stortingets transportkomite.

Foto: Trond Vestre / NRK

Lederen i Stortingets transportkomité, Nikolai Astrup (H), var i Ålesund sammen med Helge Orten som også representerer Høyre i komiteen. Astrup understreker at Ålesund kommune må gjøre en prioritering, men han har forståelse for problemet.

– Jeg har ingen problemer med at dette er en flaskehals, og at det er et ønske om å gjøre noe her, ikke minst av hensyn til sentrum. Nå legger vi grunnlaget for en bypakke gjennom Nasjonal Transportplan, og det er jo veldig spennende om dette også kan bli en del av det i fremtiden, sier Nikolai Astrup.

– Dette prosjektet må løftes opp og prioriteres lokalt, og det er avhengig av at det er vilje til det her. Og så hører jeg at mine venner i Høyre er sterke pådrivere. og det er jeg glad for å høre.