NRK Meny
Normal

Lover å lytte til alle parter fra nå av

Pårørende og naboer var fornøyde etter dagens ministermøte. Neste uke kaller Jan Tore Sanner inn til nye møter om det omstridte kunstverket på Sørbråten.

Sørbråten-møtet

Fredag ble Utøya-nabo Jørn Øverby invitert av kommunalminister Jan Tore Sanner og kulturminister Thorhild Widvey til et møte om det omstridte minnesmerket på Sørbråten.

Foto: Gabrielle Graatrud / NRK

Den siste tiden har det vært debatt om det planlagte nasjonale minnestedet på Sørbråten ved Utøya i Hole kommune.

Både etterlatte og naboer har kritisert planene, mens Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene har fortalt at selve debatten oppleves belastende for mange av deres medlemmer.

Fredag ettermiddag kalte kommunalminister Jan Tore Sanner og kulturminister Thorhild Widvey inn flere parter til møter om det omstridte minnestedet.

Saken fortsetter under bildet.

Vanessa Svebakk

Svebakk har tidligere sendt brev til statsminister Solberg, med kopi til kommunalminister Jan Tore Sanner og kulturminister Thorhild Widvey, der hun også på vegne av andre i samme situasjon kommer med ønske om en mer inkluderende prosess rundt minnestedet.

Foto: Gabrielle Graatrud / NRK

– Vi er slitne

Vanessa Svebakk mistet datteren på Utøya i 2011. Hun er blant de pårørende som ønsker å stoppe det planlagte minnestedet ved Utøya.

Hun mener prosessen har gått for fort og at de pårørende ikke har blitt inkludert i diskusjonen. Blant annet stiller hun seg kritisk til bruken av deres avdøde barns navn.

Sammen med Sissel Steinberg, som også mistet sin datter på Utøya, møtte hun statsrådene på kommunalministerens kontor. Etter møtet var hun fornøyd med å ha fått frem sine synspunkter i saken.

Fornøyde etter ministermøtet

Vanessa Svebakk (t.v.) og Sissel Steinberg er blant de pårørende som ønsker å stoppe det planlagte minnesmerket ved Utøya. De mener at prosessen har gått for fort og at de pårørende ikke har blitt inkludert i diskusjonen. De var fornøyde etter å ha vært i et møte med kommunalminister Jan Tore Sanner og kulturminister Thorhild Widvey.

Foto: Gabrielle Graatrud / NRK

– Ministrene lyttet til oss. Vi fikk sagt at vi ønsker ro, tid til sorgen og tid til å bearbeide det som har skjedd. Det har vi ikke hatt mulighet til i to og et halvt år. Nå skal vi vente og la departementene brukte den tiden som trengs for å vurdere alle sider av saken, sier Svebakk til NRK.

– Det var veldig hyggelig. Det var fantastiske mennesker som stilte opp for oss i dag, og vi er veldig takknemlige for det, sier Svebakk om møtet med ministrene.

Svebakk poengterte at hun kun representerer sin egen familie. Hun sier samtidig at det ikke er noe hyggelig å måtte håndtere en slik situasjon i hverdagen:

– Vi har mistet et barn, og vi har ikke noe erfaring med det. Det bør ikke være slik at vi må møte opp i intervjuer og debatter for å fortelle hva vi mener.

Naboen: – På høy at vi blir tatt på alvor

I ettermiddag fikk også representanter for naboene som har protestert mot minnestedet på Sørbråten legge frem sitt syn for Widvey og Sanner.

Nabo Jørn Øverby synes det var på tide at de ble tatt på alvor. Etter møtet sier Øverby at han er lettet over at saken ennå ikke er avklart.

– Vi håper at vi kan få flyttet det, og kanskje må man velge en annen type kunstverk. Vi er ikke imot et minnesmerke i Hole, men vi mener at man har et mer egnet sted ved rasteplassen og i fjellene nedenfor. Der har man også et flott panoramautsyn over Utøya, og det stemmer også overens med Kleveland-utvalget, sier han.

Sørbråten Vel har engasjert advokat Harald Stabell for å føre sin sak, og har truet med søksmål mot Staten for brudd på nabolovens paragraf 2.

Etter møtet sier advokat Stabell at det nå ikke er noen grunnlag for å gå rettens vei.

– Det blir ikke noe rettsprosess nå. Det er ikke noe vedtak å angripe, for vedtaket er ikke truffet enda. Det poengterte Sanner i møtet flere ganger, sier Stabell til NRK.

Han er glad for at naboene nå får lengre tid på å forbedre saken sin.

– Vi får mye bedre tid å argumentere og tenke og påvirke prosessen ved å mobilisere. De lyttet veldig godt der inne. Det er bra.

Sørbråten Vel har engasjert advokat Harald Stabell

Også nabo Jørn Øverby deltok i møtet med ministrene. Øverby synes det var på tide at de ble tatt på alvor. Her er han sammen med advokat Harald Stabell som Sørbråten Vel har engasjert for å føre sin sak.

Foto: Gabrielle Graatrud / NRK

Sanner: – Vi opptatt av å ha dialog og lytte

Kommunalminister Jan Tore Sanner sa etter møtet at det er viktig for dem å ha dialog med de berørte grupper i denne saken.

– Neste uke skal vi ha møter med støttegruppen, Hole kommune og AUF. Det er ulike synspunkter og – forståelig nok – også sterke følelser. Derfor er vi opptatt av å ha dialog og lytte, sier Sanner til NRK.

– I denne saken er det sterke følelser og mange synspunkter, og vi må få disse på bordet. Vi skal lytte til alle parter for å få en god prosess videre. Vi har foreløpig ikke tatt til stilling til når eller – eventuelt – om vi skal foreta noen vurderinger, sier Sanner.

Sanner innrømmer overfor NTB at prosessen frem til nå ikke har vært god nok og tar selvkritikk for det.

Støyende og slitsom debatt

Neste uke skal statsrådene ha møter med AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene.

Elisabeth Haukeland

Elisabeth Haukeland

Foto: Gabrielle Graatrud / NRK

Elisabeth Haukeland sitter i styret for Nasjonal støttegruppe, hun forteller at flere av deres medlemmer ønsker minnestedet på Sørbråten.

– Vi har nettopp hatt en fylkesledersamling og årsmøte i støttegruppen der det var stor oppslutning om at vi må ha ro rundt denne prosessen. Mange ønsker det nasjonale minnestedet velkommen. Det skal hedre de omkomne og overlevende, samt redningsmannskapene og de frivillige. Det er hele nasjonen og hele Norge som skal ha dette minnestedet. For oss er det helt nødvendig, og vi tenker det er fint at staten vil lage det. Men det var 69 omkomne på Utøya og 69 familier. De etterlatte har naturligvis forskjellige meninger. Alle må få slippe til med sitt syn, sier hun til NRK.

Hun er glad for at saken om minnestedsaken nå blir behandlet på ministernivå.

– Jeg synes det er veldig bra at de tar tak i det. Vi har hatt en debatt en stund som har vært veldig støyende og slitsom for mange. Det er flott at statsrådene tar grep slik at vi kan snakke sammen for å finne gode løsninger. Jeg snakker ikke på vegne av de etterlatte, men ut ifra mitt inntrykk som styremedlem i Nasjonal støttegruppe. Det de fleste ber om er verdighet og ro rundt prosessen.

På dagens møte stilte også representanter for Kunst i offentlige rom (Koro) og Statsbygg, som sammen har ansvaret for å ha det planlagte minnestedet klart til fireårsmarkeringen for terrorangrepene, 22. juli 2015.