NRK Meny

Dette er allmennkringkasting

NRKs oppgave er å lage et bredt medietilbud for alle som bor i Norge.

1814-jubilèet

Norgeshistorien på en - to - tre! Slik fortalte NRK Super hvordan grunnloven ble til for et ungt publikum. Grunnlovsjubileet var en tung satsing fra NRKs side med et bredt tilbud både i radio, tv og på nett.

NRK er en offentlig eid, lisensfinansiert allmennkringkaster, og er Norges største mediebedrift med et bredt nett-, radio- og TV-tilbud.

NRK tilbyr tre TV-kanaler, 14 radiokanaler og et bredt nettilbud.

Oppdraget er gitt av Stortinget og definert både gjennom en kringkastingslov, vedtekter og en NRK-plakat. NRKs oppgave er å tilby alle i Norge et bredt og allment medietilbud basert på norsk identitet, kultur og språk.

Fra hele landet til hele landet, har i alle år vært et mål for NRK. Og nesten alle (nær ni av ti) i Norge bruker ett eller flere av NRKs tilbud daglig.

Så å si alle (97 prosent) av NRKs inntekter kommer fra kringkastingsavgiften eller lisensen. Stortinget fastsetter hvert år størrelsen på lisensen. I 2015 betalte vel to millioner lisensbetalere 2 756 kroner hver i lisens. Sammen med andre driftsinntekter på 154 millioner kroner ga det NRK drøye 5,5 milliarder kroner å lage nettilbud, radio og TV for.

Totalt arbeider ca 3 500 i NRK, rundt 2 000 ved hovedkontoret på Marienlyst i Oslo, mens de øvrige 1500 er fordelt på store og små NRK-avdelinger landet rundt.

Målet er at NRK skal hevde seg i kampen om folks oppmerksomhet, både fra andre norske som globale aktører.

Les mer: NRKs strategi 2016 - 2021 - et NRK i verdensklasse

Skam

Nettserien Skam har blitt utrolig populær. Svært mange unge følger med på livets utfordringer for Chris, Nora, Sana, Eva og Vilde.

Foto: Daniel McStay

Definisjon allmennkringkasting

Begrepet ”allmennkringkasting” kommer fra det engelske ”public service broadcasting”. Altså kringkasting av et bredt programtilbud som hele befolkningen kan ta del i.

Alle som driver en eller annen form for kringkasting i Norge må han en offisiell godkjenning av sin virksomhet.

NRK, TV 2, Radio Norge og P4 er de norske allmennkringkasterne.

Disse selskapene har fått tildelt ulike fordeler eller privilegier mot at de byr på et bredt medietilbud. Dette er privilegier knyttet både til sendenett og muligheter for finansiering av radio- eller tv-kanalen.

Innslag om allmennkringkasting hvor kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas bidrar. Inneholder mange glimt fra NRKs historie. Laget rundt år 2007.

Dette er allmennkringkasting og dette er NRK: Se moromann Trond Kirkvaag og tidligere kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas forklare.

Være allment tilgjengelig

Sentralt for alle allmennkringkasterne er at tilbudet skal kunne tas inn av hele befolkningen, og inneholde en variert programmeny. Det kreves daglige nyhetssendinger og solid, løpende orientering om viktige samfunns- og kulturspørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

Kommersielle allmennkringkastere

De kommersielle allmennkringkasterne har på bakgrunn av søknad blitt tildelt sine konsesjoner av Kulturdepartementet. Gjennom konsesjonene har kringkasterne tatt på seg et sett av programforpliktelser.

TV 2, Radio Norge og P4 har fått privilegiet å drive reklamefinansiert riksdekkende kringkasting. Det betyr at de kan drive sin virksomhet gjennom å selge reklameplass i sine sendinger.

Testpanelet bak julepølsetesten i Jacobsen på NRK P1+

Noe for alle - alltid, er et NRK-motto. NRK P1+ er radiotilbudet for godt voksne. Hans Petter Jacobsen t v, her sammen med gode medarbeidere, er frontfigur i programmet - 'Jacobsen'.

Foto: Tone Rieber-Mohn / NRK

NRK - statlig allmennkringkaster

NRK har ikke konsesjon på samme måte som de private aktørene, men har som statlig mediebedrift et eget sett regler som er satt av de politiske myndigheter å forholde seg til.

Det er staten som eier NRK. Bedriften er organisert som et statlig aksjeselskap. Staten ved kulturdepartementet er aksjeeier og setter rammene for NRKs virksomhet.

Medietilsynet fører tilsyn med alle som driver på med kringkasting i Norge.

Les mer: NRKs eier, generalforsamling og styre

Les mer: Om allmennkringkasting på Medietilsynets sider.

NRKs oppdrag

Et sett lover og regler setter rammene for NRKs virksomhet.

Både en NRK-plakat, NRKs vedtekter og en egen kringkastingslov er med på å definere NRK oppgaver og samfunnsoppdrag.

NRK-plakaten kom i 2007 og inneholder statens krav og forventninger til NRKs allmennkringkastingstilbud.

Essensen er at NRK skal understøtte og styrke demokratiet, styrke norsk språk, identitet og kultur og være allment tilgjengelig.

Videre reguleres virksomheten både gjennom Åndsverkloven, Offentlighetsloven, Lov om offentlige anskaffelser og pressens egne etiske regler.

Les mer: NRK-plakaten, rammer, lover og etiske regelverk for NRK

I dag feirer et av Norges mest populære radioprogram 20 år. Norgesglasset på NRK P1 har en trofast lytterskare på mellom 600- og 700 tusen lyttere på hver eneste sending.

Norgesglasset i NRK P1 er et av Norges mest populære radioprogram med rundt 700 000 lyttere en vanlig dag. 20-årsjubileet ble markert med sending fra Trondheim sentrum.

Kommersiell virksomhet

Mens cirka 97 prosent (5,4 milliarder kr) kom fra lisensinntektene i 2015, kom de øvrige tre prosentene av NRKs totale inntekter, ca 155 millioner kroner, fra flere ulike inntekstkilder.

Dels fra salg av bøker, klær og andre produkter laget med utgangspunkt i NRKs programmer, dels fra salg av sponsorplakater, programmer og konsepter og noe som inntekter i forbindelse med samproduksjoner NRK har vært med på å lage.

All kommersiell virksomhet er samlet og foregår via datterselskapet NRK Aktivum.

Les mer: I 2015 bidro NRK Aktivum med 85 millioner kroner til NRKs drift.

Ella Aase Anker og artisten Mo

NRK mP3 er radiokanalen myntet på de fra 12 - 19 år. 200 000 har for vane å lytte en vanlig dag. Her har programleder Ella Aase Anker et direktesendt akebrettintervju med artisten Mo.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Les mer: nrkaktivum.no

Kan selge sponsorplakater

NRK har ikke lov til å selge reklameplass i sine radio- og tv-sendinger. Det eneste unntaket er salg av sponsorplakater i forbindelse med større sport- og kulturbegivenheter.

Mellom en og to prosent av NRKs inntekter har de senere årene kommet fra salg av slike sponsorplakater.

Les mer: Sponsorplakater i NRKs sendinger

Ingen overskuddskrav

Mens kommersielle allmennkringkastere har som mål å skape overskudd for sine eiere, har NRK som mål å gi et godt og bredt tilbud til den norske befolkningen.

NRK har altså ikke som mål å gi inntjening til sin eier, som er den norske stat, men å levere medieinnhold til publikum.

Tilsvarende allmennkringkastere finner vi i en rekke land. I Sverige SVT og SR, DR i Danmark, ARD og ZDF i Tyskland og BBC i Storbritannia. Et fellestrekk er at de er finansiert helt eller delvis ved hjelp av en form for kringkastingsavgift eller lisens.

Les mer: Europeiske allmennkringkastere og lisensen

Alstad ungdomsskole vant NRK mP3-festen

mP3 er NRKs radiokanal for de mellom 13 og 19 år. Alstad ungdomsskole i Bodø mobiliserte voldsomt og vant gedigent juleball arrangert i mP3-regi.