Hopp til innhold
Info fra NRK

Dette er allmennkringkasting

En allmennkringkaster er en mediebedrift som tilbyr et mangfold av innhold ut fra et gitt samfunnsoppdrag.

1814-jubilèet

Norgeshistorien på en - to - tre! Slik fortalte NRK Super hvordan grunnloven ble til for et ungt publikum. Grunnlovsjubileet i 2014 var en tung satsing fra NRKs side med et bredt tilbud både i radio, tv og på nett.

I Norge er det kun NRK som i dag har et allmennkringkasteroppdrag, mens TV 2 har en egen avtale med staten som kommersiell allmennkringkaster

NRK har som allmennkringkaster et særskilt og utvidet samfunnsoppdrag. Dette oppdraget er definert både gjennom en egen NRK-plakat og NRKs vedtekter.

NRK er en stor mediebedrift, ca 3400 ansatte, en årsomsetning på rundt seks milliarder kroner og nær ni av ti i Norge benytter seg av ett eller flere NRK-tilbud hver eneste dag.

NRK fra hele landet til hele landet

NRK har avdelinger mer enn 50 steder landet rundt. Ingen annen norsk mediebedrift har en så bred lokal tilstedeværelse.

Totalt arbeider ca 3 300 i NRK, rundt 2 000 ved hovedkontoret på Marienlyst i Oslo, mens de øvrige 1300 er fordelt på rundt 50 store og små NRK-avdelinger landet rundt.

NRK tilbyr et bredt og variert medietilbud for det norske publikum. Nær ni av ti nordmenn tar daglig del i innhold fra NRK på en eller flere plattformer.

Via stadig flere plattformer blir NRKs innhold gjort tilgjengelig. Mange bruker stadig tradisjonelle medier som radio og TV, men flere og flere bruker mobilen, brettet eller PC-en når de benytter seg av NRKs brede tilbud.

I en stadig mer global medieverden konkurrerer NRK om folks oppmerksomhet både med andre norske og internasjonale medieaktører.

Les mer: Dette tilbyr NRK

Slik er NRK organisert

NRK er organisert som et aksjeselskap hvor Staten eier alle aksjene og hvor eierskapet utøves av Kulturdepartementet. Departementet ved statsråden er NRKs generalforsamling. Generalforsamlingen utnevner styret som i sin tur ansetter kringkastingssjefen.

Kringkastingssjefen er NRKs øverste sjef og slik er NRK organisert.

Finansiert gjennom egen NRK-skatt

Fra og med 2020 finansieres NRK over statsbudsjettet. Det betyr at alle som har en viss inntekt må være med på å betale for NRK over skatteseddelen.

I praksis vil en vanlig hustand betale om lag det samme i NRK-skatt som de før betalte i kringkastingsavgift, men avgiften vil ikke lenger være knyttet til det å eie et fjernsynsapparat.

Og totalt sett vil fortsatt så å si alle NRKs inntekter (rundt 95 prosent) komme fra denne spesifikken skatten slik det også har vært tidligere.

NRKs totale inntekter har de siste årene ligget på rundt seks milliarder kroner.

Definisjon allmennkringkasting

Begrepet ”allmennkringkasting” kommer fra det engelske ”public service broadcasting”. Altså kringkasting av et bredt programtilbud som hele befolkningen kan ta del i.

Alle som driver en eller annen form for kringkasting i Norge må han en offisiell godkjenning av sin virksomhet.

NRK, TV 2, Radio Norge og P4 er de norske allmennkringkasterne.

Disse selskapene har fått tildelt ulike fordeler eller privilegier mot at de byr på et bredt medietilbud. Dette er privilegier knyttet både til sendenett og muligheter for finansiering av radio- eller tv-kanalen.

Innslag om allmennkringkasting hvor kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas bidrar. Inneholder mange glimt fra NRKs historie. Laget rundt år 2007.

Dette er allmennkringkasting og dette er NRK: Se moromann Trond Kirkvaag og tidligere kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas forklare.

Være allment tilgjengelig

Sentralt for alle allmennkringkasterne er at tilbudet skal kunne tas inn av hele befolkningen, og inneholde en variert programmeny. Det kreves daglige nyhetssendinger og solid, løpende orientering om viktige samfunns- og kulturspørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

Kommersielle allmennkringkastere

De kommersielle allmennkringkasterne har på bakgrunn av søknad blitt tildelt sine konsesjoner av Kulturdepartementet. Gjennom konsesjonene har kringkasterne tatt på seg et sett av programforpliktelser.

TV 2, Radio Norge og P4 har fått privilegiet å drive reklamefinansiert riksdekkende kringkasting. Det betyr at de kan drive sin virksomhet gjennom å selge reklameplass i sine sendinger.

NRK - statlig allmennkringkaster

NRK har ikke konsesjon på samme måte som de private aktørene, men har som statlig mediebedrift et eget sett regler som er satt av de politiske myndigheter å forholde seg til.

Det er staten som eier NRK. Bedriften er organisert som et statlig aksjeselskap. Staten ved kulturdepartementet er aksjeeier og setter rammene for NRKs virksomhet.

Medietilsynet fører tilsyn med alle som driver på med kringkasting i Norge.

Les mer: NRKs eier, generalforsamling og styre

NRKs oppdrag

Et sett lover og regler setter rammene for NRKs virksomhet.

Både en NRK-plakat, NRKs vedtekter og en egen kringkastingslov er med på å definere NRK oppgaver og samfunnsoppdrag.

NRK-plakaten kom i 2007 og inneholder statens krav og forventninger til NRKs allmennkringkastingstilbud.

Essensen er at NRK skal understøtte og styrke demokratiet, styrke norsk språk, identitet og kultur og være allment tilgjengelig.

Videre reguleres virksomheten både gjennom Åndsverkloven, Offentlighetsloven, Lov om offentlige anskaffelser og pressens egne etiske regler.

Les mer: NRK-plakaten, rammer, lover og etiske regelverk for NRK
Les mer: NRKs beredskapsansvar

Kan selge sponsorplakater

NRK har ikke lov til å selge reklameplass i sine radio- og tv-sendinger. Det eneste unntaket er salg av sponsorplakater i forbindelse med større sport- og kulturbegivenheter.

Mellom en og to prosent av NRKs inntekter har de senere årene kommet fra salg av slike sponsorplakater.

Ingen overskuddskrav

Mens kommersielle allmennkringkastere har som mål å skape overskudd for sine eiere, har NRK som mål å gi et godt og bredt tilbud til den norske befolkningen.

NRK har altså ikke som mål å gi inntjening til sin eier, som er den norske stat, men å levere medieinnhold til publikum.

Tilsvarende allmennkringkastere finner vi i en rekke land. I Sverige SVT og SR, DR i Danmark, ARD og ZDF i Tyskland og BBC i Storbritannia. Et fellestrekk er at de er finansiert helt eller delvis ved hjelp av en form for kringkastingsavgift eller lisens.

Alstad ungdomsskole vant NRK mP3-festen

mP3 er NRKs radiokanal for de mellom 13 og 19 år. Alstad ungdomsskole i Bodø mobiliserte voldsomt og vant gedigent juleball arrangert i mP3-regi.