Etiske retningslinjer

Her kan du laste ned retningslinjene for eksterne produsenter som produserer programmer for NRK.

Retningslinjer

Det være seg forholdet til nasjonale lover, pressens etiske normer, miljø, arbeidsliv, arbeid med barn, menneskerettigheter eller forretningsmetoder - alt dette og mere til kan du lese om her:

Etiske retningslinjer