Informasjon fra NRK

NRKs brede medietilbud

NRK er Norges offentlig eide, lisensfinansierte allmennkringkaster, og byr på et bredt nett-, radio- og TV-tilbud.

Smakebiter på store NRK-øyeblikk som har vært - hentet fra serier, sport og nyhetene.

Smakebiter på store NRK-øyeblikk som har vært - hentet fra serier, sport og nyhetene.

NRK (Norsk Rikskringkasting ) tilbyr tre TV-kanaler, 14 radiokanaler og et bredt nettilbud. Fra hele Norge til hele Norge har i alle år vært et motto for NRK. Og nesten alle (nær ni av ti) i Norge bruker ett eller flere av NRKs tilbud daglig.

Totalt arbeider ca 3 400 i NRK, rundt 2 000 ved hovedkontoret på Marienlyst i Oslo, mens de øvrige 1400 er fordelt på store og små NRK-avdelinger landet rundt.

Å formidle og fortelle om det som skjer og det som angår og rører folk i Norge og i verden rundt oss, har i alle år vært NRKs oppgave.

Christine Dancke

Christine hører du på NRK P3.

På lufta siden 1933

Det var i 1933 Stortinget bestemte at alle kringkasting, radio de første tiårene, skulle samles i et statlig selskap, Norsk Rikskringkasting.

I nesten 50 år hadde NRK et monopol i Norge. Først på 1980-tallet ble et politisk ønske om mer mangfold og i dag har NRK en rekke konkurrenter, både i Norge og fra den store verden.

Likevel er NRK stadig et førstevalg for norske radiolyttere og TV-seere og nettstedet, nrk.no; et av Norges største.

Med basis i norsk språk og kultur speiler NRK norsk virkelighet og tilbyr et bredt tilbud.

Stortinget setter rammene

Mediebedriften NRK er en offentlig eid, lisensfinansiert og ikke-kommersiell allmennkringkaster. Det betyr at Stortinget setter rammene for NRK virksomhet, og den norske stat eier alle aksjene i aksjeselskapet NRK AS.

Oppdraget er gitt både gjennom en egen NRK-plakat, vedtekter og en egen kringkastingslov.

Kulturdepartementet er NRKs generalforsamling og velger hvem som skal sitte i NRKs styre. NRKs styre ansetter kringkastingssjefen, som er øverste sjef i NRK.

Slik er NRK finansiert

NRK er organisert som en lisensfinansiert allmennkringkaster. Det betyr at NRK i all hovedsak får sine inntekter fra en særskatt - kringkastingsavgift eller lisens, som NRK har lov til å kreve inn fra alle i Norge som eier et fjernsynsapparat..

Det er Stortinget som hvert år fastsetter størrelsen på lisensen.

Vel to millioner lisensbetalere - private husstander, bedrifter, lag og institusjoner - betaler kringkastingsavgift eller lisens.

Så å si alle NRKs inntekter, rundt 95 prosent de senere år, kommer fra kringkastingsavgiften.

De resterende rundt fem prosentene kommer fra salg av rettigheter, salg av sponsorplakater, utleie av produksjonskapasitet og tilskudd fra fond og fra samproduksjoner.

Norges største mediebedrift

Allmennkringkasteren NRK er samtidig Norges største mediebedrift med et bredt nett-, radio- og TV-tilbud.

NRK har avdelinger mer enn 50 steder landet rundt. Ingen annen norsk mediebedrift har en så bred lokal tilstedeværelse.

Totalt arbeider ca 3 400 i NRK, knappe 2 000 ved hovedkontoret på Marienlyst i Oslo, mens de 1400 er fordelt på rundt 50 store og små NRK-avdelinger landet rundt.

NRK tilbyr tre TV-kanaler, 14 radiokanaler og et bredt nettilbud.

Fra hele Norge til hele Norge har i alle år vært et mål for NRK.

NRK er organisert som et aksjeselskap hvor Staten eier alle aksjene og hvor eierskapet utøves av Kulturdepartementet. Departementet ved statsråden er NRKs generalforsamling. Generalforsamlingen utnevner styret som i sin tur ansetter kringkastingssjefen.

NRKs oppdrag er definert av Stortinget.

Nær ni av ti nordmenn benytter seg daglig av ett eller flere av NRKs tilbud en vanlig dag.

NRKs beredskapsrolle

Med sin tilstedeværelse og avdelinger landet rundt har NRK en viktig beredskapsrolle i forhold til å opplyse og informere folket når store alvorlige hendelser inntreffer og utvikler seg.

Radioens største kanal, NRK P1, og hovedkanalen på tv, NRK1, spiller sentrale roller i denne beredskapen, og det ryddes plass når nyhetsbildet krever det eller når informasjonsbehovet er stort.

Ved viktige regionale hendelser, spiller radioens distriktssendinger en viktig rolle. Distriktskontorene kan overstyre NRK P1s sendinger med regionalt innhold når det er behov for det.

Les mer: NRKs lisensinntekter sett over tid

NRKs fjernsynstilbud

 • NRK1 - bredt og variert programtilbud. Norges største tv-kanal.
 • NRK2 - fordypningskanalen. Bakgrunns-, dokumentar og nyhetskanal.
 • NRK3 /NRK Super - den tredje kanalen tilbyr et barnetilbud på dagtid og et tilbud for unge voksne med serier, humor og film på kveldstid.

Spesialtilbud fjernsyn:

 • NRK1 Tegnspråk - TV-tilbud for døve seere med tolking av NRK1s sendinger.
NRK Sápmi

Se video: Dette er NRK - her sett fra NRK Sápmi som har et spesielt ansvar for et bredt samisk programtilbud på radio, tv og nett.

Mer om NRKs fjernsynskanaler:

NRK1

NRK1 byr på et et bredt programtilbud preget av lokale, nasjonale og internasjonale nyheter, faktaprogrammer, underholdning, naturopplevelser, debatter, store sportsoverføringer og norske såvel som internasjonale dramaserier.

NRK1 er landets største kanal, den er variert og sjangerbred, og skal bidra til å gi det norske folk felles referanser og store opplevelser innen nyheter, sport, drama, underholdning og dokumentarserier.

NRK1 legger stor vekt på å være et tilbud fra hele landet til hele landet. NRK har et sterkt distriktsnett og speiler Norge både til hverdags og fest gjennom sine programmer.

NRK1 er et ikke-kommersielt alternativ for norske tv-seere og er reklamefritt som alt annet NRK-innhold.

NRK1 er en statlig eid allmennkringkasterkanal som legger stor vekt på å tilby et bredt programtilbud tuftet på norsk språk og kultur.

NRK1 er Norges største tv-kanal.

Se: Slik lages regionale nyheter på NRK1 - Midtnytt

NRK2

NRK2 har hovedfokus på å formidle aktualitet, kultur og kunnskap via sitt programtilbud.

NRK2 er også en supplementkanal, spesielt til NRK1, via NRK2 gis det en ekstra mulighet til fordypning og opplevelse.

NRK2 har et særskilt internasjonalt fokus gjennom egne og innkjøpte programmer.

Kanalen har et svært bredt dokumentartilbud som gir seerne mulighet til innblikk i en rekke emner.

NRK2 byr også på filmer, klassisk musikk og mulighet til å se igjen en rekke NRK-programmer og serier som er sendt på NRK1 tidligere.

NRK3/NRK Super

NRK Super speiler hverdagen til barn i hele Norge, og viser mangfold i sitt programtilbud både gjennom innhold, språk og ulike sjangre.

NRK Super er Norges største barnekanal i gruppen 2-12 år og har sendetid fra kl. 06.30 til 19.30.

Les mer om NRKs barneverden - NRK Super lenger ned i denne saken.

NRK3 tilbyr engasjerende, underholdende og spennende programmer spesielt rettet mot et yngre publikum.

Sammen med P3, mP3, nrk.no/p3 og andre satsninger fra nrk.no gir NRK3 et bredt tilbud til yngre aldersgrupper.

NRK3 deler kanalplassering med NRK Super, og sender hver dag fra kl 19.30 til kl 06.00.

NRK-tilbudet etter programkategori

NRKs tv-tilbud sortert etter programkategori eller sjanger. Andel i timer, seeing og kostnad. (Fra NRKs årsregnskap)

Foto: NRK

Se TV: tv.nrk.no

Se NRK Super: tv.nrksuper.no

Les også: Hvor mange ser og hører?

På jobb for NRK: Følg flerkamerafotograf David Haugen.

NRKs radiotilbud

Radiokanaler fra NRK:

 • NRK P1 (Norges største radiokanal - for folk flest - FM og digital)
 • NRK P2 (Kultur- og fordypningskanal - FM og digital)
 • NRK P3 (Ungdomskanal - FM og digital)
 • NRK P1+ (En aktuell radiokanal for de som har levd en stund)
 • NRK Alltid Nyheter (Hyppige nyhetsoppdateringer - BBC kveld/natt - FM og digital)
 • NRK Klassisk (Klassisk musikk døgnet rundt)
 • NRK Folkemusikk (Det beste fra NRKs unike folkemusikkarkiv)
 • NRK P13 (Musikk- og underholdningskanal for unge voksne)
 • NRK Sámi Radio (Tilbud for samisktalende)
 • NRK Sport (Levende og arkivsport, engelsk fotball)
 • NRK Jazz (Jazz døgnet rundt)
 • NRK Super (Barnetilbud)
 • NRK mP3 (Musikk for de yngre)

Som rene nettradioer kan du også høre disse kanalene:

 • P3 Urørt (Musikk)
 • Radioresepsjonen (Det beste fra Radioresepsjonen)
 • National Rap Show (Rap-musikk)

Egen radiospiller på nett

Via NRKs radiospiller - radio.nrk.no – kan du både høre radiokanalene direkte, tre timer tilbake og høre igjen både nylig sendte programmer og mengder av programmer fra NRKs rikholdige arkiver mange tiår bakover.

Årets programleiarar på radio

Silje Reiten Nordnes og Ronny Brede Aase: Kåret til Norges beste programledere. Du hører dem i P3morgen på NRK P3.

Foto: Lasse Mørkhagen / NRK

Mer om hovedkanalene:

NRK P1 - Nyheter, distriktssendinger, sport, underholdning og voksen popmusikk er hjørnesteiner i P1-tilbudet. NRK P1 er Norges suverent største radiokanal.

P1 fører radioarven videre og mange av P1-programmene er radioklassikere som har vært på lufta i flere tiår.

En vanlig dag har NRK P1 rundt to millioner lyttere og er et heldekkende radiotilbud for alle over 30 basert på nyheter, distriktssendinger, sport, service, underholdning og voksen pop-musikk.

NRK P2 er fordypningskanalen i NRKs radiounivers. Den nysgjerrige lytteren skal bli utfordret og få innsikt i spørsmål om kultur og samfunn. Musikken i P2 er hovedsakelig journalistisk motivert. Sjangrene klassisk, jazz og folkemusikk har P2 som en sentral formidlingsplattform.

Nyhetstilbudet er bredt med Nyhetsmorgen på morgenkvisten og Dagsnytt Atten på tidlig kveld som P2s nyhetsfyrtårn.

NRK P3 er de unges radiokanal med fokus på ny musikk, humor og underholdning og ung virkelighet. Målgruppa er unge mennesker i Norge mellom 15 og 30 år. NRK P3 har en viktig rolle som formidler for ny norsk musikk.

Gjennom livesendinger med «P3sessions» og «Urørt» bringer NRK P3 flere nye norske artister frem i lyset hvert år. NRK P3 skal også være der unge folk er på festivaler, skoler og andre arenaer der unge møtes.

NRK hovedkanaler - NRK P1, NRK P2 og NRK P3 kan du høre enten som FM-radio eller som digitalradio.

NRK Alltid Nyheter kan du høre på FM i større norske byer og hvor du måtte ønske det digitalt.

DAB+ er den nye standarden som vil gjelde for alle kanalene fra og med 2017. I en overgangsperiode flyttes suksessivt over fra DAB til DAB+. Har du en DAB-radio kjøpt før 2009 kan du ha problemer med å høre alle de digitale radiokanalene.

Les mer: Alt om at radioen blir heldigital

Egen båtværradio

På DAB-nettet kan du også høre NRK Båtvær. Denne radiokanalen forteller hvordan været er langs kysten og er et tilbud spesielt godt for båtfolk og fiskere.

NRK Båtvær lages i et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt. Værmeldingskanalen sendes i tre utgaver - sør, vest og nord - og kan høres døgnet rundt.

Nettilbudet

Mens bruken av radio og tv begynner å vise en liten nedgang, eksploderer bruken av nettbrett og mobil.

Alle har snart en smarttelefon og nett bortimot uansett hvor de oppholder seg. Det betyr at vi sjekker nyheter, ser nyhetsinnslag og hører radio. Alle steder og til alle tider.

NRKs nettsted - nrk.no - er et av Norges største og tilbyr nett-tv, nett-radio, nyheter, bakgrunnsinformasjon, bildegallerier, værtjenesten Yr.no ( i samarbeid med Meteorologisk Institutt) og en rekke andre tjenester.

Forsiden på nrk.no oppdateres løpende med nyheter fra verden og Norge.

Distriktskontorene er viktige bidragsytere til forsiden på nrk.no, på samme måte som Sporten, korrespondentene og de ulike sjangerredaksjonene er det.

Distriktskontorene har sine egne sider på nrk.no.

Ti korrespondentstillinger har NRK verden rundt. Mer om NRKs brede korrespondentnett finner du her.

Egne nettportaler

I tillegg til nrk.no tilbyr NRK på nett både teknologibloggen nrkbeta.no, lyd- og videoarkivet nrkskole.no, ungdomsnettstedet P3.no, barnenettstedet nrksuper.no, værtjenesten Yr.no og friluftsportalen UT.no.

NRK Skole

NRK Skole er et nettbasert lyd- og videoarkiv som i hovedsak består av radio- og tv klipp fra NRKs arkiver. Innholdet er tilrettelagt for bruk i grunnskolen og videregående opplæring. Nettstedet har en tidsaktuell forside, og redaksjonen produserer flere artikler ukentlig og normalt 10-20 nye videoklipp. Sidene omfatter nå ca. 5000 lyd- og videoklipp.

Nye plattformer

På håndholdte medier som mobiltelefoner finner du en spesialtilpasset versjon av NRK.no på adressen m.nrk.no.

Du kan også laste ned mye NRK-innhold som datafiler - nrk.no/podkast.

NRKbeta

NRKbeta er «NRKs sandkasse for teknologi og nye medier». I praksis er NRKbeta en teknologiblogg hvor NRK-medarbeidere og publikum diskuterer og utveksler informasjon om medier, ny teknologi, tester av elektronisk utstyr, kommentarer rundt teknologisk endring m m.

Her gis det bakgrunnsstoff fra NRKs produksjoner og NRK får mange gode innspill om hvordan de kan gjøre ting og tang.

For eksempel fikk NRK mange gode råd fra NRKbeta-brukere under forberedelsene til maratonsendingen "Hurtigruten minutt for minutt".

Jus og etikk

NRK legger stor vekt på å opptre i samsvar med de lover og etiske regelverk som setter rammer for NRKs virksomhet.

Les mer: Lover og etiske regelverk