Hopp til innhold
Info fra NRK

Miljøhensyn i alle beslutninger

I NRK er vi opptatt av klima og miljø på flere måter. Vi lager innhold som forteller hvilke natur- og klimautfordringer verden står overfor og tar selv ansvar gjennom å vektlegge miljøhensyn i alle beslutninger og valg NRK tar.

Jubler for pris: F v Ketil Flatøy, Solveig Hareide og Tone Iversen i Norges tøffeste-reaksjonen.

Realityserien «Norges tøffeste» er en stor produksjon hvor smarte grønne grep er tatt. Her jubles det for heder. F v Ketil Flatøy, Solveig Hareide og Tone Iversen foran deltakere og produksjonsmedarbeidere.

Foto: NRK

Se:

I disse rapportene (pdf-er) er også NRKs klimaregnskap å finne.

Grønn produksjon

Som stor innholdsprodusent jobber NRK aktivt for at det skal bli enklere å ta miljøhensyn i produksjonene.

Vi oppfordrer alle til å gjennomføre målbare tiltak for å redusere klimafotavtrykket når de lager en produksjon. Det kan være utslipp knyttet til transport, flyreiser, overnatting, energibruk, catering, avfall, materialbruk osv.

Ved å ta i bruk en klimakalkulator er det mulig å finne ut hva som skal til for å bli mer klima- og miljøvennlig.

I 2022 har mellom 10-15 grønne signalprosjekter testet, lært og delt erfaringer med å produsere mer klima- og miljøvennlig. I 2023 har NRKs ledelse bestemt at alle produksjoner skal ta i bruk klimakalkulatoren og gjennomføre grønne tiltak.

Ambisjonen er å redusere vårt fotavtrykk i alle interne og eksterne produksjoner i tråd med Parisavtalens klimamål.

Journalist Tale Hauso ved NRKs Odda-kontor lader elbilen.

Systematisk overgang til elbiler: NRKs medarbeidere kjører stadig oftere el-bil i jobbsammenheng. I 2022 var 56 prosent av NRKs person- og varebiler utslippsfrie. Her lader journalist Tale Hauso ved NRKs Odda-kontor elbilen.

Foto: NRK

NRK halverer egne klimautslipp

NRK har laget et klimaregnskap de siste fem årene. Sammenlignet med 2019-nivå har vi redusert de direkte påvirkbare utslippene med 29 prosent. Målet er å redusere klimagassutslipp fra egne biler, energibruk i bygg og flyreiser med minst 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2019-nivå.

Dette skal vi få til ved å prioritere tiltak som gir reelle kutt fra egne aktiviteter. Vi benytter ikke ulike ordninger for kompensasjon av utslipp og kjøp av opprinnelsesgaranti for fornybar energi.

Et viktig tiltak for å nå klimamålet er å gå over til utslippsfrie biler. I dag har vi rundt 250 person- og varebiler, samt 70 tunge kjøretøy lokalisert over 50 steder i Norge. I 2022 var 56 prosent av alle NRKs person- og varebiler utslippsfrie.

Sammenlignet med 2019, som er baseline for klimaregnskapet, har NRK redusert direkte utslipp fra bilparken med en tredjedel. NRKs ansatte kjørte omtrent like langt i 2022 som året før, men vi kjørte 600 000 kilometer mindre med dieselbil og økte elbil-kjøringen med 400 000 kilometer.

Norges tøffeste - ti grønne bud
Illustrasjon: NRK

Norges tøffeste

Realityserien «Norges tøffeste» er et eksempel på hvordan en god porsjon vilje og bevisstgjøring gjør det mulig å ta miljøhensyn i en produksjon.

Med god planlegging i forkant åpner det seg mange muligheter. Fjerde sesong av realityserien «Norges Tøffeste» vant NRKs pris for Årets grønne løft i 2022.

Redaksjonen på Tyholt i Trondheim utformet ti grønne bud for produksjonen, og arbeidet systematisk fra start til slutt etter disse budene. Alle medvirkende ble involvert i planen, både samarbeidspartnere, leverandører, ansatte i produksjonen og deltakerne.

Et gjennomgående grep var gjenbruk. Stort sett all innredning i den gamle oljeriggen hvor innspillingen foregikk var gjenbruk. Dette bidro til å forsterke seriens uttrykk og identitet.

NRKs rapporter

Også NRKs årsrapport og årsregnskap samt NRKs allmennkringkasterregnskap gir godt innblikk i NRKs virksomhet det enkelte år.

Se: Finn alle NRKs rapporter på info.nrk.no/rapporter/

Norges tøffeste gjenbruk

Alle møbler og inventar under Norges tøffeste var gjenbruk og samtidig ble det et tøft og røft uttrykk som passet produksjonen godt.

Foto: NRK