Valresultat 2019

Lyngen Tverrpolitiske liste
Kommuneval

Denne lista finst berre iLyngen

Partioppslutning

26,2 %
432 røyster
17,6 %
291 røyster
14,8 %
245 røyster
13,2 %
218 røyster
11,9 %
196 røyster
6,3 %
104 røyster
5,0 %
82 røyster
5,0 %
82 røyster

Kva meiner Lyngen Tverrpolitiske liste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Lyngen Tverrpolitiske liste er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Lyngen kommune må redu­se­res, og målet må være å avskaffe den på sikt.

Lyngen Tverrpolitiske liste er heilt ueinig i at:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Lyngen, bør det kreves lukkede anlegg.

Lyngen Tverrpolitiske liste er heilt einig i at:

Elevene i Lyngen bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti