Valresultat 2019

Lyngen

Lyngseidet
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

23,5 %
147 røyster
18,4 %
115 røyster
17,9 %
112 røyster
12,5 %
78 røyster
10,7 %
67 røyster
10,4 %
65 røyster
3,4 %
21 røyster
3,4 %
21 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 481 røysteføre i Lyngseidet.
73 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Lyngseidet
Fylkestingsval