Valresultat 2019

Lyngen

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,6 %
169 røyster
17,2 %
105 røyster
16,7 %
102 røyster
16,0 %
98 røyster
11,3 %
69 røyster
4,9 %
30 røyster
4,6 %
28 røyster
1,8 %
11 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval