Valresultat 2019

Kommunelista
Kommuneval

Denne lista finst berre iIndre Fosen

Partioppslutning

15,3 %
815 røyster
26,2 %
1389 røyster
17,0 %
904 røyster
12,9 %
685 røyster
12,2 %
648 røyster
5,2 %
276 røyster
4,2 %
221 røyster
2,9 %
155 røyster
2,8 %
150 røyster
1,3 %
67 røyster

Kva meiner Kommunelista?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Kommunelista er heilt einig i at:

Indre Fosen skal satse på flere hel­tids­stil­lin­ger innen helse i kommunen.

Kommunelista er heilt einig i at:

De videre­gå­ende skolene i Rissa og Leksvik bør prio­ri­te­res framfor ny videre­gå­ende i Vanvikan.

Kommunelista er heilt einig i at:

Indre Fosen bør samle kom­mu­nens admi­ni­stra­tive tje­nes­ter i kom­mu­nens sentrum i Rissa.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti