Valresultat 2019

Trøndelag

Inderøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

44,3 %
1653 røyster
26,7 %
999 røyster
11,0 %
410 røyster
9,6 %
359 røyster
3,0 %
112 røyster
2,9 %
110 røyster
2,5 %
92 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Inderøy kommune. Sosialistisk Venstreparti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Inderøy bør bestå som egen kommune i framtida.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ambu­lanse­be­red­ska­pen i Inderøy må styrkes.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Inderøy bør bestå som egen kommune i framtida.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Inderøy bør fjernes.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Ambu­lanse­be­red­ska­pen i Inderøy må styrkes.

Visste du at ...

Det er  5 317 røysteføre i Inderøy.
72 %har røysta
Av alle 3 777 røyster i Inderøy var 970 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 3 777 røyster i Inderøy var
42blanke røyster
I Inderøy stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Inderøy
Fylkestingsval