Valresultat 2019

Trøndelag

Åfjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Roan og Åfjord blir slegne saman og blir til Åfjord 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

37,1 %
876 røyster
31,1 %
734 røyster
15,5 %
365 røyster
7,2 %
169 røyster
5,4 %
127 røyster
3,8 %
90 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Åfjord kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

En av skolene i tid­li­gere Roan kommune må legges ned.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør ikke bli flere land­ba­serte vind­kraft­an­legg i Åfjord enn det som er under bygging.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Åfjord bør bruke inn­tek­ter fra vind­kraft til bære­kraf­tignærings­ut­vik­ling.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

En av skolene i tid­li­gere Roan kommune må legges ned.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det må åpnes for mer enn ei snø­sku­ter­løype i Åfjord.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Åfjord bør gå inn for en stor­kom­mune på Fosen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør ikke bli flere land­ba­serte vind­kraft­an­legg i Åfjord enn det som er under bygging.

Visste du at ...

Det er  3 465 røysteføre i Åfjord.
69 %har røysta
Av alle 2 380 røyster i Åfjord var 942 røyster, altså
40 %førehandsrøyster
Av alle 2 380 røyster i Åfjord var
19blanke røyster
I Åfjord stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Åfjord
Fylkestingsval