Valgresultat 2019

Vestland

Bjørnafjorden
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Fusa og Os slås sammen og blir til Bjørnafjorden 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Fusa og Os ved forrige valg.

Partioppslutning

31,9 %
4222 stemmer
20,8 %
2755 stemmer
15,1 %
2001 stemmer
13,5 %
1784 stemmer
9,1 %
1198 stemmer
3,7 %
484 stemmer
3,0 %
391 stemmer
1,9 %
253 stemmer
1,0 %
128 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 35 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Venstre var veldig nær å vinne et mandat fra Fremskrittspartiet.

Hva mener partiene?

Fremskrittspartiet har fått flest stemmer i Bjørnafjorden kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Kommunen må ta omkampen om brua på E39 over Bjørna­fjor­den.

Fremskrittspartiet er helt enig i at:

Lurane­tu­net sjuke­heim må få kjøkken.

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Bjørna­fjor­den må ta imot fleire flykt­nin­gar enn staten ber om.

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Bjørna­fjor­den må vurdere eige­doms­skatt på verk­sem­der for å finan­siere velferd.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kommunen må ta omkampen om brua på E39 over Bjørna­fjor­den.

Senterpartiet er helt enig i at:

Lurane­tu­net sjuke­heim må få kjøkken.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Bjørna­fjor­den må ta imot fleire flykt­nin­gar enn staten ber om.

Senterpartiet er helt enig i at:

Bjørna­fjor­den kommune må tilby gratis skulemat til ung­doms­skule­ele­vane.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Bjørna­fjor­den må vurdere eige­doms­skatt på verk­sem­der for å finan­siere velferd.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Vi bør kunne ofre matjord for å byggje bustader eller nærings­ei­en­dom i Bjørna­fjor­den.

Senterpartiet er helt enig i at:

Strand­vik må få eit vol­ley­ball­an­legg.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Bjørna­fjord kommune bør inngå ein byvekst­av­tale med staten.

Visste du at ...

Det er  18 692 stemmeberettigede i Bjørnafjorden.
72 %har stemt
Av alle 13 317 stemmer i Bjørnafjorden var 4 987 forhåndsstemmer, altså
37 %forhåndsstemmer
Av alle 13 317 stemmer i Bjørnafjorden var
101blanke stemmer
I Bjørnafjorden stilte
9lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Bjørnafjorden
Fylkestingsvalg