Valresultat 2019

Bjørnafjorden

Fusa
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,7 %
95 røyster
20,0 %
60 røyster
17,7 %
53 røyster
16,3 %
49 røyster
4,7 %
14 røyster
4,0 %
12 røyster
3,3 %
10 røyster
2,3 %
7 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  633 røysteføre i Fusa.
77 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Fusa
Fylkestingsval