Valgresultat 2019

Vestland

Kvam
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

29,1 %
1320 stemmer
22,9 %
1037 stemmer
13,8 %
627 stemmer
9,8 %
445 stemmer
8,7 %
393 stemmer
6,5 %
293 stemmer
4,0 %
182 stemmer
3,5 %
160 stemmer
1,6 %
73 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 27 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har fått flest stemmer i Kvam kommune. Rødt har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kvam bør jobba for ein lang tunnel under Kvam­sko­gen for å sikra kortast mogleg veg til Bergen.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Med mindre det blir innført areal­av­gift, bør Kvam seia nei til nye søknader om opp­dretts­an­legg.

Rødt er helt uenig i at:

Kvam bør jobba for ein lang tunnel under Kvam­sko­gen for å sikra kortast mogleg veg til Bergen.

Rødt er helt enig i at:

Med mindre det blir innført areal­av­gift, bør Kvam seia nei til nye søknader om opp­dretts­an­legg.

Rødt er helt uenig i at:

Kvam herad bør leggja til rette for akva­kul­tur og seia ja til oppdrett ved Kvamsøy.

Rødt er helt enig i at:

Kvam herad bør jobba for at deler av kvamma­fjella får status som nasjo­nal­park.

Rødt er helt enig i at:

Kvam herad bør bidraøko­no­misk for å behalda eit bas­seng­til­bod i Ålvik.

Rødt er helt enig i at:

Eige­doms­skat­ten i Kvam må redu­se­rast for å letta skatte­tryk­ket på inn­byg­ga­rane.

Visste du at ...

Det er  6 600 stemmeberettigede i Kvam.
70 %har stemt
Av alle 4 560 stemmer i Kvam var 1 422 forhåndsstemmer, altså
31 %forhåndsstemmer
Av alle 4 560 stemmer i Kvam var
30blanke stemmer
I Kvam stilte
9lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Kvam
Fylkestingsvalg