Valresultat 2019

Kvam

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,4 %
359 røyster
21,6 %
305 røyster
15,2 %
215 røyster
9,7 %
137 røyster
9,5 %
135 røyster
7,9 %
112 røyster
5,4 %
76 røyster
3,6 %
51 røyster
1,7 %
24 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval