Valresultat 2019

Vestland

Sveio
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,4 %
814 røyster
18,8 %
540 røyster
18,1 %
518 røyster
13,3 %
381 røyster
9,0 %
259 røyster
5,2 %
150 røyster
4,8 %
138 røyster
2,4 %
69 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Sveio kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Fyl­kes­grensa til Vestland bør flyttast til Bokna­fjor­den.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skat­ten i Sveio kommune bør fjernast.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sveio kommune bør inn i Rogaland fylke.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sveio kommune kan ikkje stå åleine.

Visste du at ...

Det er  4 296 røysteføre i Sveio.
67 %har røysta
Av alle 2 887 røyster i Sveio var 969 røyster, altså
34 %førehandsrøyster
Av alle 2 887 røyster i Sveio var
18blanke røyster
I Sveio stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Sveio
Fylkestingsval