Valgresultat 2019

Vestland

Stord
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

30,7 %
2817 stemmer
17,9 %
1638 stemmer
15,8 %
1451 stemmer
13,3 %
1217 stemmer
6,9 %
637 stemmer
6,0 %
553 stemmer
4,0 %
365 stemmer
2,9 %
264 stemmer
2,5 %
229 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 35 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Kristelig Folkeparti var veldig nær å vinne et mandat fra Høyre.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Stord kommune. Fremskrittspartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Stord bør vurdera å kon­kur­ranse­ut­setja enkelte tenester for å betra kom­mune­øko­no­mien.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

SFO i Stord-skulane må tilby søs­ken­mo­de­ra­sjon.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Nye Nysæter ung­doms­skule må stå ferdig i løpet av neste val­pe­riode.

Fremskrittspartiet er helt enig i at:

Stord bør vurdera å kon­kur­ranse­ut­setja enkelte tenester for å betra kom­mune­øko­no­mien.

Fremskrittspartiet er helt enig i at:

Eige­doms­skat­ten i Stord kommune må redu­se­rast.

Fremskrittspartiet er helt enig i at:

SFO i Stord-skulane må tilby søs­ken­mo­de­ra­sjon.

Fremskrittspartiet er helt enig i at:

Nye Nysæter ung­doms­skule må stå ferdig i løpet av neste val­pe­riode.

Visste du at ...

Det er  14 405 stemmeberettigede i Stord.
65 %har stemt
Av alle 9 280 stemmer i Stord var 3 276 forhåndsstemmer, altså
35 %forhåndsstemmer
Av alle 9 280 stemmer i Stord var
109blanke stemmer
I Stord stilte
9lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Stord
Fylkestingsvalg