Valresultat 2019

Stord

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,8 %
1001 røyster
17,7 %
574 røyster
16,1 %
522 røyster
12,0 %
391 røyster
7,4 %
239 røyster
6,6 %
214 røyster
3,6 %
118 røyster
3,2 %
103 røyster
2,7 %
87 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval