Valgresultat 2019

Vestfold og Telemark

Vinje
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

52,6 %
1030 stemmer
16,5 %
322 stemmer
12,6 %
247 stemmer
8,5 %
166 stemmer
3,9 %
77 stemmer
3,6 %
71 stemmer
2,2 %
44 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 25 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Sosialistisk Venstreparti var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har flest stemmer og øker mest i Vinje kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt enig i at:

Vinje kommune bør setje grenser for kor mykje lekser skulane kan gje.

Senterpartiet er helt uenig i at:

I kommunen vår bør butikkar som ynskjer det, få halde ope på søndagar.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Omsynet til klima gjer at Vinje kommune må gjere meir for å redusere bil­tra­fik­ken.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Vinje kommune bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Vinje bør slå seg saman med ein eller fleire nabo­kom­mu­nar.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt i bustader for å hindre at dei blir brukt som fri­tids­hus.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Lege­kon­tora i Rauland og Edland bør leggast ned, slik at legane blir samla i Åmot.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kommunen må ha færre del­tids­til­sette, og tilsetje helse­ar­bei­da­rar i heile stil­lin­gar.

Visste du at ...

Det er  2 954 stemmeberettigede i Vinje.
67 %har stemt
Av alle 1 966 stemmer i Vinje var 520 forhåndsstemmer, altså
26 %forhåndsstemmer
Av alle 1 966 stemmer i Vinje var
9blanke stemmer
I Vinje stilte
7lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Vinje
Fylkestingsvalg