Valgresultat 2019

Vestfold og Telemark

Notodden
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

33,3 %
2132 stemmer
16,8 %
1074 stemmer
15,8 %
1011 stemmer
8,5 %
547 stemmer
7,3 %
471 stemmer
6,3 %
401 stemmer
4,7 %
301 stemmer
2,9 %
185 stemmer
2,4 %
157 stemmer
2,0 %
131 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 41 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Rødt var veldig nær å vinne et mandat fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Notodden kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Kommunen bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i vår kommune.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Notodden bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Vind­mølle­park ved Høg­li­fjell/​Varde­fjell kan være en god ide.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Ingen skoler skal legges ned.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kommunen må sørge for utdeling av bibler på skolene.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Notodden må få en utendørs skate­park i sentrum.

Senterpartiet er helt enig i at:

Notodden kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i vår kommune.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Vind­mølle­park ved Høg­li­fjell/​Varde­fjell kan være en god ide.

Senterpartiet er helt enig i at:

Ingen skoler skal legges ned.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kommunen må sørge for utdeling av bibler på skolene.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Skogen rundt Tinne­myra må vernes og hogst forbys.

Senterpartiet er helt enig i at:

Notodden må få en utendørs skate­park i sentrum.

Senterpartiet er helt enig i at:

Notodden må slutte å trekke barne­tryg­den fra sosial­stø­na­den til fattige barne­fa­mi­lier.

Visste du at ...

Det er  10 506 stemmeberettigede i Notodden.
62 %har stemt
Av alle 6 464 stemmer i Notodden var 1 914 forhåndsstemmer, altså
30 %forhåndsstemmer
Av alle 6 464 stemmer i Notodden var
54blanke stemmer
I Notodden stilte
10lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Notodden
Fylkestingsvalg