2019 VÁLGABOHTOSAT

Vestfold og Telemark

Notodden
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

33,3 %
2132 jienat
16,8 %
1074 jienat
15,8 %
1011 jienat
8,5 %
547 jienat
7,3 %
471 jienat
6,3 %
401 jienat
4,7 %
301 jienat
2,9 %
185 jienat
2,4 %
157 jienat
2,0 %
131 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 41 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Ruoksat lei hui lahka váldit dás saji: Bargiidbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Bargiidbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kommunen bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i vår kommune.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Notodden bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Vind­mølle­park ved Høg­li­fjell/​Varde­fjell kan være en god ide.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ingen skoler skal legges ned.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kommunen må sørge for utdeling av bibler på skolene.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Notodden må få en utendørs skate­park i sentrum.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Notodden kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i vår kommune.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Vind­mølle­park ved Høg­li­fjell/​Varde­fjell kan være en god ide.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ingen skoler skal legges ned.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kommunen må sørge for utdeling av bibler på skolene.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Skogen rundt Tinne­myra må vernes og hogst forbys.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Notodden må få en utendørs skate­park i sentrum.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Notodden må slutte å trekke barne­tryg­den fra sosial­stø­na­den til fattige barne­fa­mi­lier.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  10 506 jienastanvuoigatvuođalačča.
62 %leat jienastan
Buot  6 464 jienas ledje 1 914 ovdagihti jiena, namalassii
30 %ovdagihtii jiena
Buot 6 464 jienas dáppe ledje
54guoros jiena
dáppe ledje
10 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Notodden
Fylkkadikkeválggat