Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Hjartdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

46,9 %
422 røyster
44,0 %
396 røyster
9,0 %
81 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Hjartdal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Bom­pen­gar er nød­ven­dig for å redusere bil­bru­ken, og for å skaffe pengar til nye anlegg.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør opnast fleire pri­vat­sku­lar.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt i bustader for å hindre at dei blir brukt som fri­tids­hus.

Visste du at ...

Det er  1 247 røysteføre i Hjartdal.
74 %har røysta
Av alle 918 røyster i Hjartdal var 178 røyster, altså
19 %førehandsrøyster
Av alle 918 røyster i Hjartdal var
19blanke røyster
I Hjartdal stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Hjartdal
Fylkestingsval