Valresultat 2019

Porsgrunn

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,4 %
1526 røyster
14,5 %
608 røyster
7,9 %
333 røyster
7,7 %
324 røyster
7,3 %
305 røyster
7,2 %
302 røyster
6,7 %
280 røyster
5,1 %
214 røyster
3,6 %
153 røyster
2,7 %
112 røyster
0,6 %
26 røyster
0,4 %
15 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval