Valresultat 2019

Porsgrunn

Bergsbygda
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,3 %
44 røyster
19,3 %
31 røyster
11,2 %
18 røyster
11,2 %
18 røyster
8,1 %
13 røyster
8,1 %
13 røyster
5,0 %
8 røyster
3,7 %
6 røyster
2,5 %
4 røyster
1,9 %
3 røyster
1,9 %
3 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  301 røysteføre i Bergsbygda.
66 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Bergsbygda
Fylkestingsval