Valgresultat 2019

Vestfold og Telemark

Sandefjord
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

32,5 %
9758 stemmer
25,4 %
7637 stemmer
10,0 %
3008 stemmer
8,1 %
2441 stemmer
5,7 %
1711 stemmer
5,2 %
1560 stemmer
4,8 %
1450 stemmer
3,1 %
918 stemmer
2,5 %
751 stemmer
1,3 %
385 stemmer
0,8 %
246 stemmer
0,7 %
198 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 45 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Høyre har fått flest stemmer i Sandefjord kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Høyre er helt enig i at:

San­de­fjord kommune bør åpne for flere pri­vat­sko­ler i kommunen.

Høyre er helt enig i at:

San­de­fjord kommune bør jobbe for at Røkkes sky­skra­per «Den store Blå», bygges i San­de­fjord.

Høyre er helt enig i at:

Barne­ha­gene bør ha flek­sible åpnings­ti­der.

Høyre er helt enig i at:

San­de­fjord kommune bør slå sammen skoler og bygge større og mer moderne skoler.

Høyre er helt enig i at:

San­de­fjord kommune bør innføre akti­vi­tets­plikt for ungdom som mottar sosial­hjelp.

Høyre er helt enig i at:

San­de­fjord kommune bør jobbe for å tillate handel langs E18.

Senterpartiet er helt enig i at:

San­de­fjord kommune bør jobbe for at Røkkes sky­skra­per «Den store Blå», bygges i San­de­fjord.

Senterpartiet er helt uenig i at:

San­de­fjord kommune bør slå sammen skoler og bygge større og mer moderne skoler.

Senterpartiet er helt enig i at:

San­de­fjord kommune bør innføre akti­vi­tets­plikt for ungdom som mottar sosial­hjelp.

Senterpartiet er helt enig i at:

San­de­fjord kommune bør tilby alle barn et gratis skole­mål­tid hver dag.

Senterpartiet er helt uenig i at:

San­de­fjord kommune bør gjøre det enklere å bygge i strand­so­nen.

Senterpartiet er helt uenig i at:

San­de­fjord kommune bør være garan­tist for en fortsatt utvik­ling som ferge­havn.

Senterpartiet er helt enig i at:

San­de­fjord kommune bør jobbe for å tillate handel langs E18.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Bruk av vann­sku­tere i skjær­går­den bør regu­le­res av hensyn til fugleliv og støy.

Visste du at ...

Det er  50 049 stemmeberettigede i Sandefjord.
61 %har stemt
Av alle 30 297 stemmer i Sandefjord var 8 178 forhåndsstemmer, altså
27 %forhåndsstemmer
Av alle 30 297 stemmer i Sandefjord var
234blanke stemmer
I Sandefjord stilte
12lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Sandefjord
Fylkestingsvalg