2019 VÁLGABOHTOSAT

Vestfold og Telemark

Sandefjord
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

32,5 %
9758 jienat
25,4 %
7637 jienat
10,0 %
3008 jienat
8,1 %
2441 jienat
5,7 %
1711 jienat
5,2 %
1560 jienat
4,8 %
1450 jienat
3,1 %
918 jienat
2,5 %
751 jienat
1,3 %
385 jienat
0,8 %
246 jienat
0,7 %
198 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 45 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Olgešbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Bargiidbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Olgešbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

San­de­fjord kommune bør åpne for flere pri­vat­sko­ler i kommunen.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

San­de­fjord kommune bør jobbe for at Røkkes sky­skra­per «Den store Blå», bygges i San­de­fjord.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Barne­ha­gene bør ha flek­sible åpnings­ti­der.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

San­de­fjord kommune bør slå sammen skoler og bygge større og mer moderne skoler.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

San­de­fjord kommune bør innføre akti­vi­tets­plikt for ungdom som mottar sosial­hjelp.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

San­de­fjord kommune bør jobbe for å tillate handel langs E18.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

San­de­fjord kommune bør jobbe for at Røkkes sky­skra­per «Den store Blå», bygges i San­de­fjord.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

San­de­fjord kommune bør slå sammen skoler og bygge større og mer moderne skoler.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

San­de­fjord kommune bør innføre akti­vi­tets­plikt for ungdom som mottar sosial­hjelp.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

San­de­fjord kommune bør tilby alle barn et gratis skole­mål­tid hver dag.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

San­de­fjord kommune bør gjøre det enklere å bygge i strand­so­nen.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

San­de­fjord kommune bør være garan­tist for en fortsatt utvik­ling som ferge­havn.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

San­de­fjord kommune bør jobbe for å tillate handel langs E18.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Bruk av vann­sku­tere i skjær­går­den bør regu­le­res av hensyn til fugleliv og støy.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  50 049 jienastanvuoigatvuođalačča.
61 %leat jienastan
Buot  30 297 jienas ledje 8 178 ovdagihti jiena, namalassii
27 %ovdagihtii jiena
Buot 30 297 jienas dáppe ledje
234guoros jiena
dáppe ledje
12 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Sandefjord
Fylkkadikkeválggat