Valresultat 2019

Lier

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

37,1 %
1353 røyster
26,6 %
970 røyster
9,8 %
358 røyster
8,8 %
320 røyster
8,0 %
291 røyster
5,2 %
188 røyster
3,3 %
119 røyster
1,4 %
51 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval