Valresultat 2019

Lier

Sjåstad
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,6 %
101 røyster
25,8 %
91 røyster
19,5 %
69 røyster
14,2 %
50 røyster
3,7 %
13 røyster
3,4 %
12 røyster
2,5 %
9 røyster
2,3 %
8 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  799 røysteføre i Sjåstad.
60 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Sjåstad
Fylkestingsval