Valresultat 2019

Lier

Gullaug
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,3 %
512 røyster
26,3 %
334 røyster
10,0 %
127 røyster
7,6 %
97 røyster
5,8 %
74 røyster
4,4 %
56 røyster
3,7 %
47 røyster
1,7 %
22 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 445 røysteføre i Gullaug.
72 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Gullaug
Fylkestingsval