Valresultat 2019

Nittedal

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,6 %
661 røyster
23,2 %
625 røyster
12,3 %
330 røyster
11,7 %
314 røyster
10,2 %
274 røyster
6,0 %
161 røyster
5,0 %
135 røyster
3,8 %
103 røyster
2,8 %
75 røyster
0,5 %
14 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval