Valresultat 2019

Nittedal

Nordre Nittedal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,0 %
769 røyster
24,6 %
728 røyster
9,7 %
288 røyster
8,8 %
261 røyster
8,8 %
260 røyster
8,1 %
239 røyster
6,2 %
184 røyster
4,3 %
126 røyster
3,2 %
96 røyster
0,4 %
12 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  5 289 røysteføre i Nordre Nittedal.
72 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Nordre Nittedal
Fylkestingsval