Valgresultat 2019

Viken

Bærum
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

42,4 %
28922 stemmer
14,8 %
10096 stemmer
10,8 %
7378 stemmer
9,8 %
6673 stemmer
7,1 %
4858 stemmer
4,2 %
2849 stemmer
3,4 %
2303 stemmer
2,7 %
1848 stemmer
2,5 %
1713 stemmer
1,8 %
1195 stemmer
0,3 %
204 stemmer
0,2 %
157 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 51 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Miljøpartiet De Grønne var veldig nær å vinne et mandat fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Høyre har fått flest stemmer i Bærum kommune. Miljøpartiet De Grønne har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Høyre er helt uenig i at:

Private sel­ska­per som tar ut profitt bør ikke få drive eldre­om­sorg eller barne­ha­ger i Bærum.

Høyre er helt uenig i at:

Gratisskolemat bør innføres for alle grunn­skole­ele­ver i Bærum.

Høyre er helt uenig i at:

Den mak­si­male utbyg­gin­gen på Fornebu bør redu­se­res.

Høyre er helt uenig i at:

Bærum bør legge til rette for større befolk­nings­vekst enn i dag.

Høyre er helt uenig i at:

Bærum bør innføreeien­doms­skatt.

Høyre er helt uenig i at:

Bærum bør holde barne­tryg­den utenfor bereg­nin­gen av sosial­hjelp.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Å legge til rette for utbyg­ging er vik­ti­gere enn å beskytte matjorda i Bærum.

Miljøpartiet De Grønne er helt enig i at:

Gratisskolemat bør innføres for alle grunn­skole­ele­ver i Bærum.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Den mak­si­male utbyg­gin­gen på Fornebu bør redu­se­res.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Bærum bør legge til rette for større befolk­nings­vekst enn i dag.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Bærum bør innføreeien­doms­skatt.

Miljøpartiet De Grønne er helt enig i at:

Bærum bør ta imot flere flykt­nin­ger.

Miljøpartiet De Grønne er helt enig i at:

Bærum bør holde barne­tryg­den utenfor bereg­nin­gen av sosial­hjelp.

Visste du at ...

Det er  96 998 stemmeberettigede i Bærum.
71 %har stemt
Av alle 68 541 stemmer i Bærum var 34 398 forhåndsstemmer, altså
50 %forhåndsstemmer
Av alle 68 541 stemmer i Bærum var
345blanke stemmer
I Bærum stilte
12lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Bærum
Fylkestingsvalg