Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Hustadvika
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Eide og Fræna slås sammen og blir til Hustadvika 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Eide og Fræna ved forrige valg.

Partioppslutning

43,8 %
2754 stemmer
19,5 %
1226 stemmer
12,5 %
784 stemmer
10,0 %
632 stemmer
4,2 %
267 stemmer
3,3 %
209 stemmer
3,2 %
203 stemmer
2,4 %
151 stemmer
1,1 %
67 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 37 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Høyre.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har flest stemmer og øker mest i Hustadvika kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt enig i at:

Det må inn­fø­rast gratishalleige for orga­ni­sa­sjo­nar og lag i Hustad­vika kommune.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Øko­no­mien i Hustad­vika er så dårleg at ein ikkje kan redusereeige­doms­skat­ten dei neste åra.

Senterpartiet er helt uenig i at:

1.- 4. klasse ved Tornes og Sylte skole bør på sikt flyttast over til den nye Haukås skole.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Talet på skular i Hustad­vika er så høgt at ein må sjå på skule­struk­tu­ren i heile kommunen på nytt.

Senterpartiet er helt enig i at:

Hustad­vika bør ikkje legge til rette for industri, veg­byg­ging og bustad­felt på dyrka jord.

Visste du at ...

Det er  10 223 stemmeberettigede i Hustadvika.
62 %har stemt
Av alle 6 336 stemmer i Hustadvika var 1 298 forhåndsstemmer, altså
20 %forhåndsstemmer
Av alle 6 336 stemmer i Hustadvika var
43blanke stemmer
I Hustadvika stilte
9lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Hustadvika
Fylkestingsvalg