2019 VÁLGABOHTOSAT

Møre og Romsdal

Hustadvika
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Ođđa gielda

Ođđajagemánu 1. beaivvi rájes šaddá dát ođđa gieldan. Dán jagaš válggat leat čađahuvvon ođđa gieldda namas.

Bellodatjienat

43,8 %
2754 jienat
19,5 %
1226 jienat
12,5 %
784 jienat
10,0 %
632 jienat
4,2 %
267 jienat
3,3 %
209 jienat
3,2 %
203 jienat
2,4 %
151 jienat
1,1 %
67 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 37 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Guovddášbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Olgešbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Guovddášbellodat, das leat eanemus jienat ja ovdána eanemusat dán gielddas. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det må inn­fø­rast gratishalleige for orga­ni­sa­sjo­nar og lag i Hustad­vika kommune.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Øko­no­mien i Hustad­vika er så dårleg at ein ikkje kan redusereeige­doms­skat­ten dei neste åra.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

1.- 4. klasse ved Tornes og Sylte skole bør på sikt flyttast over til den nye Haukås skole.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Talet på skular i Hustad­vika er så høgt at ein må sjå på skule­struk­tu­ren i heile kommunen på nytt.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Hustad­vika bør ikkje legge til rette for industri, veg­byg­ging og bustad­felt på dyrka jord.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  10 223 jienastanvuoigatvuođalačča.
62 %leat jienastan
Buot  6 336 jienas ledje 1 298 ovdagihti jiena, namalassii
20 %ovdagihtii jiena
Buot 6 336 jienas dáppe ledje
43guoros jiena
dáppe ledje
9 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Hustadvika
Fylkkadikkeválggat