Valresultat 2019

Hustadvika

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,9 %
476 røyster
21,8 %
281 røyster
13,1 %
169 røyster
9,9 %
128 røyster
4,8 %
62 røyster
4,7 %
60 røyster
4,3 %
55 røyster
3,1 %
40 røyster
1,5 %
19 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval